Koolitus- ja arenduskomisjon

Komisjoni ülesanded:

  • töötab välja ühingu I ja II poolaasta koolituskava arvestades ühingu liikmeküsitluse tulemusi ja eelmiste aastate koolitustegevuse tulemusi
  • korraldab koolituskava elluviimise koos ühingu koolituskoordinaatoriga
  • teeb koolituskava elluviimise tulemustest jooksvaid ülevaateid ja aastakokkuvõtte ühingu juhatusele
  • muud ühingu juhatuse poolt antud jooksvad tegevused ja ülesanded.koolitus- ja arendustegevustega seoses

Koolitus- ja arenduskomisjonis on seitse liiget: komisjoni esimees Anni Alas ja liikmed Kai Paalberg, Aire Kirss, Piret Kustasson, Piret Lantin, Evelin Pungas ja Roman Laidinen.

Komisjoni tööd koordineerib ning kontaktisikuks koolitusküsimustes on ühingu koolituskoordinaator Deivi Kiviste, e-posti aadress koolitus@siseaudit.ee

Liikmed: