Koolitus- ja arenduskomisjon

Komisjoni pädevuses on:

  • välja töötada ühingu iga-aastane koolituskava;
  • korraldada koolituskava täitmine koos ühingu koolituskoordinaatoriga;
  • koolituse ja arendamisega seotud muud ühingu juhatuse poolt antud jooksvad tegevused ja ülesanded.

Koolitus- ja arenduskomisjonis on kuus liiget: komisjoni esimees Aire Kirss ja liikmed Piret Kustasson, Piret Lantin, Evelin Pungas, Marilin Pikaro ja Kai Paalberg.

Komisjoni tööd koordineerib ühingu koolituskoordinaator Tiina Kralla.

Komisjoni kontakt: koolitus@siseaudit.ee

Liikmed: