Koolitus- ja arenduskomisjon

Märksõnad: komisjonid, juhtimine, koostöö

Komisjoni ülesanded:

  • töötab välja ühingu I ja II poolaasta koolituskava arvestades ühingu liikmeküsitluse tulemusi ja eelmiste aastate koolitustegevuse tulemusi;
  • korraldab koolituskava elluviimise koos ühingu koolituskoordinaatoriga;
  • teeb koolituskava elluviimise tulemustest jooksvaid ülevaateid ja aastakokkuvõtte ühingu juhatusele;
  • muud ühingu juhatuse poolt antud jooksvad tegevused ja ülesanded koolitus- ja arendustegevustega seoses.

Koolitus- ja arenduskomisjonis on kaheksa liiget. Pildil vasakult Anni Alas, Piret Kustasson-Seilmaa (komisjoni esimees), Piret Lantin, Evelin Pungas, Kai Paalberg ja Aire Kirss. Lisaks toimetavad  komisjonis Siiri Koplimaa ja Liina Arumägi.

KAK

Komisjoni tööd koordineerib ning kontaktisikuks koolitusküsimustes on ühingu koolituskoordinaator Deivi Kiviste, e-posti aadress koolitus@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias