Revisjonikomisjon

Märksõnad: komisjonid, juhtimine, kontroll

Revisjonikomisjon auditeerib ESAÜ finants- ja majandustegevust ning annab üldkoosolekule arvamuse ühingu majandusaasta aruande kohta. Üldkoosoleku vahelisel ajal esitab komisjon oma seisukohad juhatusele.

Revisjonikomisjoni liikmed nimetab ühingu üldkoosolek. Revisjonikomisjoni ülesanded ja vastutuse sätestab mittetulundusühingute seadus.

Revisjonikomisjonis on 3 liiget: Maria Ottesson, Kärt Vahtra ja Kairi Leemets.

Komisjoni volitused kehtivad kolm aastat. Revisjonikomisjon tegutseb pro bono põhimõttel, kuid töö eest saab teenida CPE punkte.

Jaga sotsiaalmeedias