Liikmete eelised

Märksõnad: liikmed, koostöö

Miks siseaudiitor või siseauditeerimise kutsealaga seotud inimene peaks olema ESAÜ liige? Mida see talle annab? Kas siseaudiitor võib olla edukas ka üksi, ESAÜ liige olemata? ESAÜ liikmelisus on kasulik mitmel erineval moel ning iga liige saab valida just selle eelise või eeliste kombinatsiooni, mis talle siseaudiitorina kasu toob.

Meie liikmed ütlevad, et ühingu liige olles on siseaudiitori vastutusrikas töö tunduvalt lihtsam, huvitavam ja võimalusterohkem, sest toeks on kolleegide võrgustik, kogemused, teadmised ja head nõuanded.

ESAÜ liikmed on iga-aastastes liikmeküsitlustes välja toonud selliseid eeliseid:

1. Kontaktide loomine ja hoidmine kolleegidega.
2. Võimalus jagada kogemusi ja saada uusi ideid.
3. Suhtlemine, koostöövõimalused, ühised projektid ja ettevõtmised.
4. Sa kuulud professionaalsesse ja rahvusvahelisse võrgustikku - sa ei ole oma tegemiste ja muredega üksi.
5. Suhtlus kolleegide ja koostööpartneritega avardab võimalusi leida töötajaid/tööandjaid ning saada infot kutseala tööpakkumistest.
6. ESAÜ liikmelisus ja kutseala võrgustikku kuulumine on positiivne aspekt tööle kandideerimisel.
7. Läbi ESAÜ liikmelisuse on IIA liikmelisus tunduvalt soodsam. Liikmelisust asukohariigis soovitab ka IIA peakorter.
8. ESAÜ liikmed saavad kasutada ühingu raamatukogu teenuseid.
9. ESAÜ liikmetel on võimalik osaleda ühingu juhtimises, töögruppide ja komisjonide töös ning oluliste otsuste kujundamises.

Võimalus mõjutada kutseala arengut

1. Võimalus kandideerida ESAÜ juhatusse ja läbi selle viia ellu enda ideid ning aidata kaasa siseauditi arengule Eestis.
2. Võimalus mõjutada ESAÜ strateegiat ja tegevussuundi osaledes üldkoosolekutel ning juhatuse algatatud tegevustes, sh küsitlused.
3. Võimalus mõjutada ESAÜ koolitusplaani osaledes juhatuse algatatud tegevustes, sh küsitlused.
4. Võimalus koostöös ESAÜga algatada ja läbi viia kutsealaga seotud projekte.

Informatsioon

1. Kõige ajakohasemad versioonid Standarditest ning tegevusjuhistest ning info Standardite ja tegevusjuhiste muudatusplaanidest.
2. Info uutest arengutest ja strateegiatest "otse allikast", mis mõjutavad siseauditit nii Eestis kui kogu maailmas.
3. Regulaarne info ESAÜ koolitustest, seminaridest, ümarlaudadest, konverentsidest ja muudest ettevõtmistest, et kavandada oma koolitus- ja arenguplaane.

Otsene rahaline kasu

1. ESAÜ liikmetele on kõik ühingu koolitused, seminarid, ümarlauad, konverentsid ja muud üritused liikmehinnaga, mis on 30% tavahinnast soodsamad.
2. ESAÜ liikmetele on osad ühingu üritused tasuta.
3. ESAÜ pakub kõige ulatuslikumat siseauditi alast koolitus- ja arenguprogrammi Eestis.
4. ESAÜ liikmetele on meie koostööpartnerite üritused soodushinnaga. 

ESAÜ liige on ka IIA liige

1. Kuuludes ESAÜ-sse ja seeläbi ka IIA rahvusvahelisse liikmeskonda, saab liikmehinnaga sooritada eksameid rahvusvaheliselt tunnustatud siseauditi sertifikaatide omandamiseks. Sertifikaadid, nt CIA, CRMA, QIAL - võimaldavad kandideerida nii Eestis kui välismaal töökohtadele, kus sertifikaadi omamine on vajalik.
2. IIA kodulehe vahendusel on liikmetele juurdepääs uusimale oskusteabele.
3. IIA raamatukogust (IIA Bookstore) saab hankida liikmehinnaga kutsealast kirjandust.
4. IIA kodulehe vahendusel on liikmetel juurdepääs IIA Online virtuaalsetele kursustele, mis pakuvad soodsat alternatiivi väliskoolitustele.
5. Ligipääs Global Auditing Information Network (IIA GAINvõrgustikule.

Info ESAÜ-ga liitumisest ja tingimustest leiad meie kodulehelt SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias