Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub 2024.aasta aprilli lõpu seisuga 298 professionaalset siseaudiitorit ja siseauditi kutseala huvilist.

ESAÜ on vabatahtliku liikmelisuse alusel siseauditi kutsealast huvitatud isikuid ühendav kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. Ühing loodi 2000. aasta 2. mail. 2025. aastal tähistame oma liikmeskonnaga ühingu 25. sünnipäeva.

Konverents2023

Pilt: ESAÜ liikmed, aastakonverents 2023

Vabaühendusena järgib ESAÜ kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid vastavalt vabaühenduste eetikakoodeksile

ESAÜ väärtused

Vabaühendusena väärtustab ESAÜ ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. ESAÜ koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Ühing annab oma tegevusega panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

ESAÜ missioon

Teadlikkuse suurendamine siseauditist kui tõhusast juhtimisvahendist, liikmete koostöö ja erialase arengu toetamine.

ESAÜ visioon

Igas olulises organisatsioonis on siseaudiitor.

Rahvusvaheline koostöö

ESAÜ on alates 17.06.2000 Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA, The Institute of Internal Auditors) liige. 1941. aastal asutatud Siseaudiitorite Instituut on rahvusvaheline kutseühing peakontoriga USA-s Florida osariigis Altamont Springsis. Siseaudiitorite Instituut on siseaudiitorite rahvusvaheline eestkõneleja, tunnustatud autoriteet ja juhtorganisatsioon, peamine kutseala propageerija ning täiendõppe pakkuja. IIA-l on üle 200 000 liikme enam kui 180 riigis. IIA tähistas 80. juubelit 2021. aastal.

ESAÜ on alates 06.07.2007 Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) liige. ECIIA on siseaudiitoreid esindav eestkõneleja Euroopas. ECIIA ühendab 34 Euroopa riigi siseaudiitorite ühinguid.

Jaga sotsiaalmeedias