Andmekaitse

Märksõnad: isikuandmed, andmekaitse

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on vabatahtliku liikmelisuse alusel siseauditi kutsealast huvitatud isikuid ühendav kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik.

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ja ESAÜ-s suhtume sellesse täie tõsidusega.

Isikuandmete kaitsmisel ja töötlemisel lähtub ühing isikuandmete kaitse seaduses (IKS) ja Euroopa Liidu andmekaitse regulatsioonides sätestatust. Samuti ühingu ja Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (The Institute of Internal Auditors, IIA) vahel sõlmitud lepingust tulenevatest isikuandmete privaatsusega seotud kohustustest.

Ühing kogub ja säilitab liikmete andmeid liikmete andmebaasis.

  1. Liikmete nimekiri koos töökoha, ametinimetuse ja sertifikaatide loeteluga on avalikult nähtav ühingu kodulehel www.siseaudit.ee, eesmärgiga anda avalikkusele ülevaade liikmete organisatsioonilisest kuuluvusest ning võimaldada ühingu liikmetega kontakteeruda.
  2. Liikmete andmeid kasutatakse statistika tegemiseks ja arvete (liikmemaksu- ja koolituste arved) väljastamiseks, samuti liikmetega kontakteerumiseks.
  3. Uute liikmete andmed (nimi, e-posti aadress) edastatakse IIA-le elektroonilise keskkonna kaudu (http://ic.theiia.org) tulenevalt IIA-ga sõlmitud lepingust eesmärgiga anda IIA-le nende jaoks vajalikku informatsiooni ühingu liikmeskonna kohta.

Liikmete andmete kaitsmist ja töötlemist reguleerib ühingu privaatsuspoliitika.

Andmesubjektina on teil:

  • õigus tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega,
  • õigus isikuandmete parandamisele ja
  • õigus isikuandmete kustutamisele.

Kui liige ei soovi, et tema kohta käivad andmed oleksid ühingu kodulehel nähtavad, võib ta andmete kuvamise keelata oma konto seadete lehel.

Küpsised (cookies)

Nagu enamik veebilehti, kogume andmeid oma lehe www.siseaudit.ee külastatavuse kohta ning kasutame veebilehitseja küpsiseid selle kasutusstatistika mõõtmiseks, mis aitab analüüsida meie veebikanalite kasutajakogemust.

Isiklikke andmeid küpsised ei salvesta ja info on anonüümne. Soovitame küpsised aktiivsena hoida, kuna nende väljalülitamisel võib veebilehtede sirvimise kogemus kannatada.

Kuidas küpsistest loobuda

Küpsised (cookies) on väikesed failid, mis salvestatakse arvutisse ning mis annavad teenusepakkujale infot selle kohta, mida oma teenuses parema kasutajakogemuse tagamiseks teha. Soovi korral saate need oma veebilehitsejal välja lülitada (privaatsuse ja turvalisuse sätete all). Täpsemad juhised selleks leiate oma veebilehitseja abisektsioonist.

Jaga sotsiaalmeedias