liikmed

ESAÜ liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni

Meil on suurepärane uudis: ühingu liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni. Ühingus on 2023. a detsembri lõpu seisuga 300 tegevliiget (vt graafikut), kellest ca 40% on ESAÜ-sse kuulunud 10 j...
Märksõnad: liikmed, koostöö, juhtimine

See keskkond siin on ainult siseaudiitorite ühingu liikmetele, vajalik on kodulehele sisselogimine.

Avaldame siin, liikmete keskkonnas lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele ka ESAÜ juhtimise ja töökorraldusega seotud infot: majandus- ja tegevusaruanded, ülkoosolekute protokollid ja ettekanded, revisjionikomisjoni otsused, liikmeskonna tagasiside küsitluste kokkuvõtted, aastakonverentside ja aastalõpu seminaride materjalid, koolitus- ja arendustegevuse ülevaated jms.

November - ESAÜ-ga tasuta liitumise kuu

Hea mõttekaaslane! Liitu meie tegusa ja tulevikku vaatava kogukonnaga ning saa osa kõikidest liikmetele pakutavatest hüvedest!  Oleme tegutsenud ja siseauditi valdkonda edukalt esindanu...

Liikmemaksu muudatused alates 2023

Head ühingu liikmed! ESAÜ liikmemaks on püsinud samal tasemel (70 eurot) viimased 9 aastat. Samas on selle aja jooksul järjepidevalt tõusnud nii IIA liikmemaks kui ka üldine inflatsioon....
Asu liikmed jälgima