andmekaitse

Märksõnad: isikuandmed, andmekaitse

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on vabatahtliku liikmelisuse alusel siseauditi kutsealast huvitatud isikuid ühendav kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik.

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ja ESAÜ-s suhtume sellesse täie tõsidusega.

Andmekaitse üldmäärus on jõustunud

Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation) jõustus 25. mail 2018 pärast seda, kui organisatsioonid kogu Euroopas ja kaugemal on teinud jõulisi ettevalmistusi...

Õigus olla unustatud!?

Siseaudiitorite Ühing ja Äripäev korraldasid sisekontrolli konverentsi teemal „Õigus olla unustatud“ 26. aprillil. Konverentsi fookus oli andmekaitsel 25. mail jõustuva isikuandmete kaits...

Martin Stevens: Auditing Data Privacy

Martin Stevens, ECIIA / IIA Norra, tegi ESAÜ juubelikonverentsil ettekande isikuandmete kaitse auditeerimisest. Pildil: Martin Stevens tegemas ettekannet ESAÜ jubelikonverentsil 2015 ...
Asu andmekaitse jälgima