IIA rakendussuunised ja juhendid

Kutsetegevuse raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad:

  • rakendussuunised (implementation guides), mis asendavad tegevusjuhised (practice advisories);
  • täiendavad juhised (supplemental guidance), mis asendavad tegevusjuhendid (practice guides).

Pane tähele, et siin avaldatud materjalid on tasuta kättesaadavad ainult ühingu liikmetele (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Uuendame materjale jooksvalt nagu IIA või ECIIA neid välja annavad või ajakohastavad. Olulisemad materjalid oleme tõlkinud ühingu liikmete abiga ka eesti keelde, et rahvusvaheline kogemus ja parim praktika oleks keelebarjäärita mõistetav kõigil, kellel vajadus ja huvi:

  • IIA juhis "Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programm"
  • "The IIA's Three Lines Model", "IIA kolme liini mudel"
  • IIA juhis "Siseauditi arvamuse kujundamine ja avaldamine"
  • "All in a Day`s Work", "Kõik ühes tööpäevas. Pilk siseaudiitorite mitmekesistele kohustustele"
  • ECIIA suunis "Non-Financial Reporting: Building trust with internal audit", "Mittefinantsaruandlus: usalduse suurendamine siseauditi abil"

Rakendussuunised

IIA rakendussuuniste eesti keelse tõlke leiate SIIT. Inglise keeles on rakendussuunised kättesaadavad IIA kodulehelt SIIT

Täiendavad juhised

Täiendavaid juhiseid ESAÜ üldjuhul ei tõlgi, need on kättesaadavad IIA lehelt inglise keelsetena SIIT.

 

Jaga sotsiaalmeedias