IIA standardid

Siseaudiitorid tegutsevad ja töötavad ühtsete rahvusvaheliste IIA standardite alusel. IIA standardid on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale nagu piibel, mida oma kutsealal oluliseks peame ja järgime. 

Ajakohastame jooksvalt eesti keelde tõlgitud IIA standardeid, rakendussuuniseid ja juhendeid nagu IIA neid välja annab või muudab.

Olulisemad materjalid oleme tõlkinud ühingu liikmete abiga eesti keelde, et rahvusvaheline kogemus ja parim praktika oleks keelebarjäärita mõistetav kõikidele siseaudiitortitele.

Pane tähele! IIA juhendid - rakendussuunised ja muud soovituslikud juhendid on tasuta kättesaadavad ainult ESAÜ liikmetele (vajalik kodulehele sisselogimine).

IIA läks alates 01.01.2017 üle tegevusjuhenditelt (practice advisories) rakendussuunistele (implementation guides).

Rakendussuunised saate IIA kodulehelt nii eraldi juhenditena kui koondina kätte SIIT

Sellelt lehelt leiate:

Jaga sotsiaalmeedias