Sertifitseerimine

ESAÜ vahendab siseaudiitorite kutsealase pädevuse edendamiseks rahvusvaheliste sertifikaatide ja siseriikliku atesteerimise teavet. 

Rahvusvaheliste eksamite läbiviimist ja sertifikaatide väljaandmist korraldab Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA).

IIA pakub laia valikut siseaudiitori ametiga seotud sertifikaate:

  • CGAP® - Certified Government Auditing Professional® 
  • CIA® - Certified Internal Auditor®
  • CRMA® - Certification in Risk Management Assurance™
  • CCSA® - Certification in Control Self-Assessment® 
  • CFSA® - Certified Financial Services Auditor®
  • QIAL™ - Qualification in Internal Audit Leadership™

Eksamitest

Eksamitele tuleb e-registreeruda IIA kutsetunnistuse taotlejate haldussüsteemis. Eksamid sooritatakse Tallinnas Lõõtsa tänaval, IIA koostööpartneri eksamiklassis. Eksamid tehakse arvutis. Täpsed juhised eksami korra ja tingimuste kohta saate eksamile registreerumise käigus. Eksamite materjalid saate tellida IIA veebipoest või laenutada ESAÜ raamatukogust. 

Eksamitasud

Vt uusi tasumäärasid siit.

Sertifitseerimisest

Ülevaate nõuetest sertifikaadi taotlejale ja sertifitseerimise protsessist leiate Kutsetunnistuse taotleja käsiraamatust (2014. a versioon eesti keeles). Ja siin on ingliskeelne 2017. a uuendatud versioonSertifikaatide ja sertifitseerimise detailse info leiate IIA kodulehelt inglise keeles.

Sertifitseeritud siseaudiitoritele rakendub kutsealase täiendusõppe kohustus (nö sertifikaatide haldamine). Eestikeelse sertifikaatide haldamise juhendi (IIA haldusdirektiiv nr 4) saab siit. Täiendusõppe info on inglise keeles IIA kodulehel.

CIA eksami harjutusküsimused

IIA kodulehel on CIA eksami näidisküsimused, millele vastates saate hinnata oma teadmiste taset ja valmisolekut eksami sooritamiseks.

Eksamiteks ettevalmistavad kursused

ESAÜ korraldab CGAP eksamiks ettevalmistavaid kursuseid. Jälgige ESAÜ koolituskava.

Pane tähele! ESAÜ ei korralda CIA eksamiks ettevalmistavaid kursuseid. Täpsema info CIA eksami kursuste korraldajatest saate kõrvalt paneelist "Lisad".