Sertifitseerimine

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on Eestis IIA (Institute of Internal Auditors) ametlik koostööpartner IIA rahvusvaheliste sertifikaatide tutvustamisel.

ESAÜ vahendab siseaudiitorite kutsealase pädevuse edendamiseks IIA rahvusvaheliste sertifikaatide ja siseriikliku atesteerimise ametlikku infot ja materjale.

Rahvusvaheliste eksamite läbiviimist ja sertifikaatide väljaandmist korraldab Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA).

IIA pakub alates 1.01.2019 järgmiseid siseauditeerimise kutsealaga seotud sertifikaate:

  • CIA® - Certified Internal Auditor®
  • CRMA® - Certification in Risk Management Assurance™
  • QIAL™ - Qualification in Internal Audit Leadership™
  • CGAP® - Certified Government Auditing Professional® 

Eksamid

Eksamitele tuleb e-registreeruda IIA kutsetunnistuse taotlejate haldussüsteemis - CCMS. Eksamid sooritatakse Tallinnas IIA koostööpartneri eksamiklassis. Eksamid tehakse arvutis. Täpsed juhised eksami korra ja tingimuste kohta saate eksamile registreerumise käigus. Eksamite materjalid saate tellida IIA veebipoest või laenutada ESAÜ raamatukogust. 

Eksamitasud

Eksamite tasumäärasid vaata siit.

Sertifitseerimine

Ülevaate nõuetest sertifikaadi taotlejale ja sertifitseerimise protsessist leiate Kutsetunnistuse taotleja käsiraamatust. Siin on ingliskeelne 2017. a uuendatud versioonSertifikaatide ja sertifitseerimise detailse info leiate IIA kodulehelt inglise keeles.

Sertifitseeritud siseaudiitoritele rakendub kutsealaNe täiendusõppe kohustus (nö sertifikaatide haldamine). Siin on uuendatud CPE poliitika eesti keeles, mis kehtib alates 1.01.2018. Täiendusõppe info on inglise keeles IIA kodulehel.

CIA eksami harjutusküsimused

IIA kodulehel on CIA eksami näidisküsimused, millele vastates saate hinnata oma teadmiste taset ja valmisolekut eksami sooritamiseks.

Eksamiteks ettevalmistavad kursused

ESAÜ korraldab CGAP eksamiks ettevalmistavaid kursuseid. Jälgige ESAÜ koolituskava.

Pane tähele! ESAÜ ei korralda CIA eksamiks ettevalmistavaid kursuseid. Täpsema info CIA eksami kursuste korraldajatest saate kõrvalt paneelist "Lisad".