Kvaliteediteenused

ESAÜ on siseauditi üksustele usaldusväärne partner kvaliteedi tagamisel.
ESAÜ kvaliteediteenused annavad organisatsioonidele lisaväärtust. Kvaliteediteenuste pakkumisel järgib ESAÜ IIA standardeid ning IIA kvaliteedihindamise metoodikat. Kasutame ka IIA rahvusvahelist võrdlusandmete andmebaasi ning parimate praktikate kogumikku. 

ESAÜ pakub järgmiseid teenuseid:

  1. Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi alased koolitused;
  2. Kvaliteedihindamise alane nõustamine;
  3. Siseauditi üksuse välishindamine;
  4. Siseauditi üksuse sisemise hindamise sõltumatu väline kinnitamine.

ESAÜ on pea igal aastal korraldanud IIA standardite alaseid koolitusi, samuti oleme teinud kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi teemalisi koolitusi. ESAÜ koolitusplaanis ja ühingu tegevuskavades on kvaliteediteemad alati esindatud.

Välishindamine
Pakume siseauditi üksustele välishindamise teenust. ESAÜ tugevusteks on jätkusuutlikkus ja sõltumatus, paindlik ja vajadusi arvestav lähenemine ning professionaalne hindamismeeskond. ESAÜ sertifitseeritud hindajad vastavad IIA standardite nõuetele, omavad pikaajalist siseaudiitori töökogemust ja kvaliteedihindamise kogemust.

Nõustamine
ESAÜ nõustamisteenuse eesmärk on aidata siseauditi üksustel luua kvaliteedi tagamise ja täiustamise programm ning seda rakendada.
ESAÜ on toeks programmide täiustamisel ning osaleb sisemistes hindamistes nõuandjana. 

Küsi lisainfot ja pakkumist oma organisatsioonile info@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias