CPE punktid

Uuendatud CPE poliitika

Head ühingu liikmed Alates 2022. a algusest kehtib uus IIA pideva enesetäiendamise (CPE- continuing professional education) poliitika dokument. Uus juhend on saadaval nüüd ka eesti keele...

Lisa oma kutsesertifikaat IIA registrisse

Oled sa teadlik, et IIA siseauditi rahvusvahelise sertifikaadi omanikuna saad oma sertifikaadi infot kuvada IIA kutsetunnistuste registris. Sellisel viisil saad teha oma väärtuslikud kut...

CPE - raporteerimise tähtaeg 31.12

Head sertifitseeritud siseaudiitorid! CPE-punktide raporteerimise tähtaeg läheneb - ära jäta seda viimasele päevale! Palume arvestada, et CCMS (Certification Candidate Management System...

CPE aruande tähtaeg on 31.12.2018

Head sertifitseeritud ESAÜ liikmed! Tuletame teile meelde, et IIA kutsesertifikaadi omanikud peavad säilitama ja ajakohastama oma teadmisi ja oskusi ning sellest IIA-le aru andma.  CPE ...

IIA avab sertifikaatide registri

IIA annab teada, et on välja arendamas sertifikaatide registrit, mis tehakse avalikuks 2019. aastal. IIA väljaantavate sertifikaatide register pakub senisest enam  läbipaistvust, näiteks ...

IIA andis välja uue CPE poliitika

Siseaudiitorite täiendusõppe nõuded tulenevad IIA Standarditest ning rahvusvahelistest auditialastest IIA sertifitseerimisprogrammidest. Senini käsitles täiendusõppe nõudeid IIA haldusdir...
Asu CPE punktid jälgima