Täiendusõppe kohustus - siseriiklik kutse ja kutsetase

Autor
Tartu Ülikooli siseauditi juht
Kuupäev
Sisu

Kuna teema on taas ajakohane ja oluline, siis pakume uuesti lugemiseks Tartu Ülikooli siseauditi juhi Elsa Leiteni artiklit, kus selgitame sertifitseeritud siseaudiitori enesetäiendamise nõudeid ja võimalusi. Elsa on siseaudiitorite kutsekomisjoni liige.

Siseaudiitorite kutsekomisjon -SAKK - vaatas 6.10.2015. üle siseriikliku täiendusõppe tingimused ning andis omapoolse tunnustuse kõigile IIA direktiivis nr 4 esitatud täiendusõppe vormidele. 

Sellest tulenevalt võib ka siseriiklikult tõsta oma pädevust nt siseauditeerimise teemaliste artiklite kirjutamise või tõlketööga, tegevusega auditikomiteedes või ESAÜ juhatuses-komisjonides, samuti väliste kvaliteedihindamiste läbiviimisega. 

Sarnaselt IIA-le raporteerimisega ei ole kohe vaja edastada tõendavaid materjale või tunnistusi, küll tuleb olla valmis hilisemaks aruandluseks ning põhjendusteks, miks just need  teemad või selline viis aitas tõsta kutsealast pädevust. Oluline on seda tähele panna näiteks organisatsiooni tegevusalaga seotud enesetäiendamisel.

Teema all "Siseaudiitori enesetäiendamise nõuded" on abistav info direktiivis pakutavatest võimalustest ning eri viisidele seatud maksimumpiiridest. Loe direktiivi eestikeelsena.

Kuigi raporteerimine IIA-le ning Rahandusministeeriumile on nüüd sarnastel alustel, tasub silmas pidada paari olulist erisust:

  • IIA-le tuleb raporteerida CPE tunde (1 CPE = 50 min), Rahandusministeeriumile aga akadeemilisi tunde (1 tund = 45 min); 
  • Koolitamise puhul tuleb IIAs lähtuda suulise ettekande kriteeriumitest, siseriiklikult saab mahtu arvestada kahekordselt koolituse mahust (nt 14 CPEd ESAÜ täispika koolituspäeva puhul).
  • IIA võimaldab CPEsid koguda ka ajakirja Internal Auditor konkreetset numbrit puudutavatele küsimustele vastamise eest, siseriiklikult see võimalus hetkel puudub (võimalus ei kajastu direktiivis). 

Kuidas käituda raporteerimisel?
Kuigi algselt on Audiitortegevuse portaal (ATP) kohandatud koolitustundide raporteerimiseks, on Rahandusministeeriumi kinnitusel võimalik infot sisestada suhteliselt vabas vormis.

Täiendusõppe info tuleb sisestada siseaudiitori registrikaardile. Selleks tuleb keskkonda sisse logida, valida vasakult menüüribalt „minu andmed“, edasi „siseaudiitori andmed“ ning seal "täiendusõpe“. Vaate allservas tuleb vajutada nupule „muuda“ ning edasi juba „lisa uus täiendkoolitus“. 

Head enesearendamist! IIA praeguse juhatuse esimehe Larry Harringtoni tegevusaasta teemat korrates: "Invest in Yourelf!"

Jaga sotsiaalmeedias