TTÜs saab õppida majandusarvestust ja audiitortegevust

Kuupäev
Sisu

Kuni elame, seni õpime (Dellius). Erasmus on öelnud: „Õpi midagi. Kui õnn peaks sulle äkki selja pöörama, ei lahku teadmised enne kui elu”. TTÜs toimub magistriõpe õhtuti, seega on soovi korral võimalik õpingute ajal ka töötada. Põhimõtteliselt võivad TTÜs õppida kõik kõrgharidusega soovijad. Antud suunal õppimine on ennekõike mõeldud majandus-ärindusalase kõrghariduse omanikele, kuid see ei välista ka teisi kel on kõrgharidus.

Ärirahanduse ja majandusarvestuse suunal on kolm peaeriala:

  1. Majandusarvestus
  2. Audiitortegevus
  3. Ärirahandus

Audiitortegevuse peaeriala annab süsteemse ülevaate nii audiitortegevusest kui ka majandus-arvestusest. On selge, et ilma süvateadmisteta majandusarvestusest ei ole võimalik edukalt tegutseda audiitorina. Seepärast on õppekavas suur rõhk majandusarvestuse ainetel: Finantsarvestuse süvakursus, Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine, Kontserniarvestus. Audiitortegevusega seotud aineid on neli: Audiitortegevuse alused, Finantsaruannete audit, Avaliku sektori auditeerimine, Siseaudit. Neile sekundeerib aine Raamatupidamispettused ja kohtulik raamatupidamisekspertiis.

Õpetamisse on kaasatud ka mainekaid külalisprofessoreid: Fulbrighti stipendiaat professor Robert McGee USA-st on esinenud loengutega õppeaines Finantsaruannete audit ja Rahvusvaheline arvestus, McGrawHill ja Irwini kirjastuse vahendusel ilmunud auditiõpiku Auditing and Assurance Services autor professor Iris Stuart Norrast on esinenud loengutega õppeainetes Audiitorkontroll ja Avaliku sektori auditeerimine. Sügissemestril on tulemas külla külalisprofessorit Austraaliast.

Jaga sotsiaalmeedias