Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi tegemise kohustus on paljudel era- ja avaliku sektori asutustel (nt kohalikud omavalitsused, riigi asutatud sihtasutused, riigi osalusega äriühingud, krediidiandjad ja vahendajad, makseasutused, investeerimisfondid ja pangad).

Need asutused ja ettevõtted on sageli valiku ees, kas võtta tööle siseaudiitor või osta teenust sisse. Kohalikus omavalitsuses teeb selle otsuse volikogu, erasektoris tavaliselt kõrgem juhtkond ehk nõukogu. Otsuse juures on oluline ka rahaline aspekt, mistõttu tekib sageli küsimus, milliste vahenditega peab eelarves arvestama siseaudiitori ametikohta luues või kui palju maksab siseauditi teenuse ostmine.

Siseauditi teenust pakuvad Eestis kõik suuremad audiitorettevõtted. Samuti mitmed väikesed ettevõtted, kelle fookus ongi siseauditi teenuse pakkumisel.

Kui soovite siseauditi teemadel nõu küsida, kirjutage palun info@siseaudit.ee

 

Hea audiitorettevõtja, siseauditi teenuse pakkuja!

Siin lehel avaldame teie ettevõtte kontaktid ja teie pakutavad siseauditiga seotud teenused. Sellest aastast on teenuste ja kontaktide avaldamine ESAÜ lehel tasuline.

Hinnakiri:

1) Ettevõtetele, kelle eelmise aasta käive oli 1 000 000 eurot või enam, maksab info avaldamine 300 eurot aastas.

2) Ettevõtetele, kelle eelmise aasta käive oli väiksem kui 1 000 000 eurot, maksab info avaldamine 100 eurot aastas.