Koolitus: Õiguslik argumentatsioon mittejuristidele

16.02
10:00
Registreerimiseks tuleb logida sisse või luua konto.

Head siseaudiitorid ja ühingu liikmed!

Ootame teid 16.02.2017 koolitusele "Õiguslik argumentatsioon mittejuristidele".

Koolituse eesmärgiks on tutvustada siseaudiitoritele ja siseauditi huvilistele kirjaliku põhjendamise ning sellega seotud järeldamise ja tõendamise põhimõtteid ja meetodeid ning arendada analüüsi ja otsustuse intuitiivseid oskusi. Koolitusel esitatakse rohkelt praktilisi näiteid ja kirjalikke näidispõhjendusi.

Koolitusel tõstatab lektor rea intrigeerivaid ja siseaudiitorite töös ikka ja jälle ette tulevaid teemasid ja küsimusi nagu vastaspoole argumentide nõrkuse või puudumise tuvastamine, demagoogiavõtete äratundmine; asjaolude ja tõendite seos, otsesed ja kaudsed tõendid, tõendid tõendite kohta; tõendite korrektsuse ja kaalukuse hindamine; mis võib juhtuda, kui sa ei suuda oma õigusi/väiteid tõhusalt põhjendada jpm huvitavat ja kasulikku.

Koolitusel käsitleme järgmiseid teemasid:

1. Kirjalik kõnetegu ja selle õiguslikud vormid

 • Mis võib juhtuda, kui isik ei suuda oma õigusi/väiteid tõhusalt põhjendada?
 • Vastaspoole võimalikud illusioonid, mis tuleb juba esimese „argumendi-löögiga“ seljatada.
 • Kirjalikult esitatud argumentide eelised ja puudused võrreldes suulise esitusega.
 • Õigusvormide tähendus, hierarhia ja vormivabaduse piirid. Kuidas kirjalik tekst võib olla mistahes õiguslikus vormis – vabast vormist notariaalse tõestuseni?
 • Millal piisab asja lahendamiseks e-kirjavahetusest?

2. Argumendid kirjalikus väitluses

 • Mis on argument? Argumendi omadused ja otstarve.
 • Argumendi loogika ehk struktuur: eeldused, järeldusotsustus, järeldumisseos.
 • Argumendi sisu ja esituskuju. Argumendi läbipaistvuse reeglid.
 • Argumendi väärtus: korrektsus ja kaalukus. Kuidas vältida argumendivigu?
 • Vastaspoole argumentide nõrkuse või puudumise tuvastamine, demagoogiavõtete äratundmine.
 • Kuidas koostada veenvaid argumente? Mida endalt ja teistelt selleks küsida?
 • Kriitika vahendid. Kriitika ja vastuargumentide kasutamine väitluses.
 • Millistest argumentidest tuleb väitluse (vaidluse) jätkudes loobuda, millistega tasub jätkata ja millised võimalusel lisada?

3. Kirjaliku argumendi keel

 • Ametliku kirjastiili tunnused ja omadused.
 • Kuidas ära tunda ja vältida mõttetut kantseliiti?
 • Millal ja kuidas kasutada argumentatsioonis (nt auditi aruannetes) erialakeelt?
 • Teksti liigendamine ridadeks ja lõikudeks. Mõtete „õige“ järjekord tekstis. Loetelude koostamisest ja vormistamisest.
 • Normilausete (reeglite) ja faktilausete (asjaolude) eristamise tähtsusest.

4. Normid ja tõendid õiguslike argumentidena

 • Õiguslik argumentatsioon. Õiguslike argumentide kaks põhitüüpi.
 • Õigusliku järeldamise meetoditest (näitlikult). Millal matemaatika eksib?
 • Tõendiargumendid ja tõendamise loogika. Asjaolude ja tõendite seos. Otsesed ja kaudsed tõendid, tõendid tõendite kohta.
 • Tõendite korrektsuse ja kaalukuse hindamine.
 • Argumenteerimine ja tõendamine haldusmenetluses.
 • Näidisdokumentide kriitiline analüüs.

Koolituse viib läbi Mario Rosentau dr. iur., Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse õppetooli lektor. Mario Rosentau õpetab Tartu Ülikoolis aineid "Õiguslik analüüs ja argumentatsioon" ja "Sissejuhatus IT-õigusesse". Mh on ta esinenud ettekannetega Metalectical evaluation of empirical arguments Rahvusvahelise Argumentatsiooni Uurimise Ühingu (ISSA) ülemaailmsel konverentsil Amsterdamis 2010. aastal, Tõendamise metadiskursus ehk mida tähendab “objektiivne uurimine”? Eesti filosoofia V aastakonverentsil 2009.a. ning Argumenteerimise kunst ja tehnika, Praktilis-filosoofiline sissejuhatus Riigikohtu üldkogu sügisseminaril 2011.a.

Kooltuse maht: 7 CPE tundi
Osavõtutasu: ESAÜ liikmetele 120 EUR, teistele 185 EUR. Koostööpartneritele soodustused
Registreerimine https://goo.gl/forms/vsnawEuLfnV46ggq2

Toimumiskoht: Euroopa hotelli Konverentsikeskus, Lõuna-Euroopa saal; Paadi 5, Tallinn 
Koolituse detailne info, päevakava ja muu oluline info on Koolituskavas (vt paremal veerus Lisad)
Koolituse osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Hinnas ei sisaldu lõunasööki. Tasumine arve alusel pärast registreerimist.

Lisainfo ja küsimused koolitus@siseaudit.ee

Kohtume koolitusel!
ESAÜ koolituskomisjon

 

Aeg:
16.02.2018 - 10:00
Asukoht: Euroopa hotell, Lõuna-Euroopa saalis, Paadi 5, Tallinn