Koolitused ja seminarid

Body

Eesti Siseaudiitorite Ühing ja Eesti Kvaliteediühing kutsuvad ühisele veebiseminarile 26. oktoobril kell 13.00 – 16.00

Mis vahe on audiitoritel? Mille poolest erinevad ettevõtte siseauditid, kui ühe puhul järgitakse rahvusvahelisi IIA standardeid ja teisel puhul on aluseks ISO jm kvaliteedijuhtimissüsteemid? Milliseid ühisjooni võib neis leida? Kas ja millises mahus saaks neid auditeid “ühitada”? Neil teemadel veebiseminaril räägimegi.

Teemad: 

 • Siseauditite standardite tutvustus (IIA ja KJS)
 • Rollide jaotus auditites
 • Auditite kattuvused / tekkivad kitsaskohad
 • Erinevate ettevõtete tavad auditite läbiviimisel
 • Koostöökohad
 • Arutelu IIA audit ja KJS audit, kuidas on optimaalne auditite läbiviimine ja integreerimine – kuidas  neid kahte maailma lähendada)

Sõna saavad:

 • Siiri Koplimaa 
 • Kristjan Rotenberg
 • Siret Kegel
 • Piret Lantin


Moderaator: Erki Kippasto

Veebiseminar on tasuta ja CPE punkte ei anna. Osalemislink saadetakse kõigile registreerunutele eraldi e-kirjaga enne ürituse toimumist.

Registreeruda saab Kvaliteediühingu kodulehe kaudu: Auditid ja auditid, EKÜ ja ESAÜ ühisseminar - Eesti Kvaliteediühing (eaq.ee)

Lisainfo saamiseks kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
13:00 - 16:00
Body

Koolituse eesmärk on teha sissejuhatus IT ja infoturbe auditisse. Koolitusel toob koolitaja praktilisi näiteid, millised on erinevad IT ja infoturbe auditite tegemise võimalused (sh ISO 27001 siseaudit, E-ITS siseaudit, IT süsteemide nõrkuste auditi, arendusnõuete täitmise audit, andmekaitse audit jne) ning milliseid auditeid ja kuidas planeerida või ise teostada. Samuti vaadatakse, kuidas IT ja infoturbe rakendamine on seotud ja sõltuv organisatsiooni üldistest protsessidest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Erinevad IT auditite ja infoturbeauditite tüübid ja teostamise võimalused (standardile vastavuse audit, tehnilistele nõuetele vastavuse audit, nõrkuste testimine, projektide ja protsesside auditid, jne).
 • Organisatsiooni strateegiline juhtimine ja üldised protsessid, mis on vajalikud IT ja infoturbe edukaks rakendamiseks.
 • IT ja infoturbe siseauditite planeerimine.

Päevakava

9.45 – 10.00         Kogunemine, osalejate registreerimine
10.00 – 11.30       Koolitus
11.30 – 11.45       Kohvipaus
11.45 – 13.15       Koolitus

Toimumiskoht
Koolitus toimub ESAÜ koolitusklassis Tallinnas, Parda tn 12 (5. korrus). NB! Klassikoolitusel on osalejate arv piiratud!

Lektor Elin NurgesLektor
Koolitust viib läbi ESAÜ liige Elin Nurges. Elin on infoturbe rakendamise ja auditeerimisega tegelenud enam kui 8 aastat ning puutunud kokku järgmiste teemadega: ISKE juurutamine, auditeerimine (nii siseauditid kui välised auditid), ISO 27001, 27005, 31000 juurutamine, E-ITS, riskijuhtimine, andmekaitse nõuete tagamine ning üleüldine turbealane nõustamine, järelevalve (sh tehnilised logimise lahendused), riskihaldus, kriisihaldus, muudatuste haldus, talitluspidevus, intsidendihaldus, juurdepääsuhaldus, strateegiline juhtimine, koolitused. Elin on töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris ning konsulteerinud viimaste aastate jooksul mitmeid ettevõtteid ning aidanud lisaks infoturbele korrastada organisatsiooni jaoks olulisi protsesse. Mitmekülgne kogemus nii rakendaja kui audiitorina on andnud teadmised, kuidas luua ja juurutada protsesse selliselt, et need toetaksid organisatsiooni juhtimist, samas ei oleks liialt bürokraatlikud ja tööd takistavad.

Maht
Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi.
Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 110 eurot, teistele 160 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.
 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 17. novembril 2023.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee   
 

Toimumise aeg
10:00 - 13:15
Body

Ootame ESAÜ liikmeid 24. novembril 2023 toimuvale ümarlauale "Auditi planeerimisprotsess ja meetodid".

Ümarlaual on Sul võimalik kuulata kolleegide häid praktikaid, jagada oma mõtteid ja küsida Sind huvitavaid küsimusi.

Ümarlaual arutleme järgmistel teemadel:

 • Auditi fookuse detailsus tööplaanis ja auditi alguses
 • Dokumenteerimine planeerimisfaasis
 • Erisused auditi, nõuandva töö ja muude töövõttude planeerimisel
 • Kommunikatsioonitegevused planeerimisfaasis
 • Erinevate IT valdkonna võimaluste kasutamine planeerimisfaasis
 • Erinevad tööpaberite vormid planeerimisfaasis
 • Planeerimisfaasi ajatelg (algus, lõpp, pikkus)
 • Muudatused siseauditi standardites, mis on seotud planeerimisega

Ümarlaual arutlevad erinevate töövõttude planeerimisega seotud teemasid siseaudiitorid:

 • Maarja Kilter (Kliimaministeerium)
 • Silver Jakobson (Riigikontroll)
 • Erly Feld (Tervisekassa)
 • Kristi Vinkel (Tallinna Sadam AS)
 • Margus Audova (Bigbank AS)
 • Roman Laidinen (Roman Laidinen OÜ)
 • Kaire Prems (TalTech)
 • Kati-Helen Peegel (Eesti Energia AS)

Kaasa saavad lüüa kõik ümarlaual osalejad!

AEG JA KOHT: 24.11.2023 kell 12.00-15.00 ESAÜ koolitusklassis Parda tn 12 (5. korrus). Kohtade arv on piiratud!

Ümarlaud on TASUTA ja ainult ühingu liikmetele. Osalemise eest ei saa CPE punkte. Kohtade arv on piiratud!

Registreerimine on avatud kuni 22.11.2023. Registreerides annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Ootame kõigi osalejate aktiivselt kaasa mõtlemist, kogemuste ja mõtete jagamist!

Toimumise aeg
12:00 - 15:00
Body

**********************************************************************************************************************************

KOOLITUS LÜKKUB EDASI 2024. AASTASSE - anname teada kohe, kui uus toimumisaeg paigas.

**********************************************************************************************************************************

Klassikoolitus "Disainmõtlemise praktilised tööriistad" on spetsiaalselt siseaudiitoritele mõeldud teenusedisaini praktiliste tööriistade koolitus, mille viib läbi Põhjamaade üks suuremaid arendus- ja disainimaju Helmes.

Teenusedisaini praktiliste tööriistade koolitus on jätk maikuus toimunud teenusedisaini tutvustavale koolitusele. Samas kevadine koolitus ei ole eelduseks, et osaleda seekordsel koolitusel. Ootame osalema kõiki, keda see teema huvitab. 

Praktiliste tööriistade koolituse eesmärk on tutvustada kasutajakeskse lähenemist auditeerimisprotsessides ning praktiliselt ja omal käel läbi proovida olulisemad tööriistad ja võtted protsessi erinevates osades.

Palun täida koolituse kokkupanemiseks vajaliku sisendi saamiseks lühike küsimustik. Küsimustiku link on siin: https://forms.office.com/e/ZwmxNdKAqT 

Väike eelküsitlus nii koolitusel osalejatele kui ka teistele huvilistele on abiks, et just siseaudiitoritele huvipakkuvad teemad ja küsimused saaksid koolitusel käsitletud ning Helmese eksperdid tutvustaksid meile just neid tööriistu, mis on just siseaudiitorite töös kõige praktilisema väärtusega. Teie antud sisend teeb novembris toimuvast koolitusest just siseaudiitoritele valmistatud rätsepalahenduse, mis on üles ehitatud meie vajadustest lähtuvalt ning pakub osalejatele reaalset ja praktilist väärtust.

Kõik hiljemalt 8. oktoobriks laekunud vastused on sisendiks Helmese ekspertidele koolituse sisu kokkupanekul. Võid küsitluses jagada oma mõtteid ka hiljem ning võimalusel arvestavad Riina ja Rait neid koolituse läbiviimisel.

NB! Koolituse täpne sisu ja teemapunktid selguvad peale küsitlusest saadud vastuste analüüsimist. Lisame need siia sündmuse alla kohe, kui Helmese koolitajad on teemad paika pannud.

 

Päevakava

10.15 – 10.30              Kogunemine, osalejate registreerimine

10.30 – 12.00              Koolituse I osa

12.00 – 13.00              Lõunapaus

13.00 – 14.30              Koolituse II osa

14.30-15.00                 Küsimused-vastused

 

Toimumiskoht

Koolitus toimub Tallinnas (toimumiskoht täpsustamisel). NB! Klassikoolitusel on osalejate arv piiratud!

 

Sihtgrupp

Ootame koolitusele kõiki – nii algajaid kui ka kogenud audiitoreid, kes soovivad pakkuda oma organisatsiooni klientidele suuremat väärtust ja mõjukamaid teenuseid.

 

Lektorid

Koolitust viivad läbi Helmes Design eksperdid Riina Libe ja Rait Matiisen.

Lektor Riina LibeRiina Libe (Helmes Design, Design Lead) on Helmese disainimeeskonna digitoote- ja teenusedisaini spetsialist. Ta on pühendunud kasutajakesksele lähenemisele läbi loova probleemilahenduse protsessi ehk disainmõtlemise ja omab valdkonnas pikaajalist kogemust. Tema missiooniks on aidata kaardistada ja kokku tuua organisatsioonide ja lõppkasutajate vajadusi, kasutades strateegilist mõtlemist, disainiprotsesse ja metodoloogiat, et tekiks soodne kasvupinnas parima võimaliku väärtuse loomiseks.

Lektor Rait MatiisenRait Matiisen (Helmes Design, Team Lead) on Eesti ühe suurema arendusmaja Helmes strateegilise disaini ärisuuna juht. Helmes on aidanud luua üle kolmandiku E-Eestist ning töö jätkub edukalt praegugi. Raidu juhitav Helmes Design on aidanud avaliku ja erasektori organisatsioonidel luua erinevaid kasutajakeskseid lahendusi: koos on parandatud kasutajakogemusi ja kasutajaliideseid, koos on tehtud kvalitatiivseid hüppeid teenusedisainis ja disainisüsteemides. OECDst ÜROni, CERNist Piletilevini - disainmõtlemine äri või organisatsiooni juhtimise tasandil annab tõendatult rohkem kõigile osapooltele - teenuse/toote kasutajale, osutajale kui ka ühiskonnale tervikuna.

Helmese disainitiimi klientideks on lisaks ülaltoodule olnud avalikust sektorist nt Statistikaamet, TEHIK, Riigi Tugiteenuste Keskus, Maaeluministeerium ja mitmed teised organisatsioonid. Erasektoris on neil kliente pangandus-, (taastuv)energia-, tehnoloogia-, logistika ja erameditsiini valdkonnas, aga ka mitmetes teistes sektoriteks.  Ühendavaks märksõnaks on soov oma teenust, toodet või lahendust muuta kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ning jätkusuutlikumaks.

 

Maht

Koolituse läbimine annab 4,2 CPE tundi.

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digitunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist. Pead kodulehele sisse logima vaatamiseks ja/või alla laadimiseks.

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 125 eurot, teistele 190 eurot.  

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saad registreerimise kinnituse. Lisaks saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmuse toimumist.
 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru eelpool liikmetele toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad kinnituse registreerimise tühistamisest. 
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 5. novembril 2023.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
10:15 - 15:00
Body

Koolituse eesmärk on anda ülevaade KYC rakendamise vajadusest ning selle nõuetest. Selgitame seonduvaid riske ning nende võimalikke mõjusid. Käsitleme riskihinnangu koostamise olemust ja võimalikke fookuspunkte.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • rahapesu
 • terrorismi rahastamine
 • rahvusvahelised sanktsioonid

 

Päevakava

9.50-10.00 Koolituskeskkond liitumiseks avatud

10.00-11.40 Seminar

 

Toimumiskoht

Koolitus toimub veebikoolituse vormis MS Teams keskkonnas. Koolitusel osalemise lingi saadame registreerunutele hiljemalt päev enne veebiseminari toimumist e-kirjaga.

 

Lektor

Lektor AIvar PaulKoolitust viib läbi Aivar Paul. Aivar on rahapesu tõkestamisega tegelenud alates 01.07.1999 ehk Rahapesu Andmebüroo loomisest ning rahapesu tõkestamise algusest Eestis. Töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. Aivar oli Rahapesu Andmebüroo juht aastatel 2013-2016.

 

Maht

Koolituse läbimine annab 2 CPE tundi. Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist (vajalik on kodulehele sisselogimine).

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 60 eurot, teistele 90 eurot.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saad registreerimise kinnituse. Lisaks saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmuse toimumist.
 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad kinnituse registreerimise tühistamisest. 
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 10. oktoobril 2023.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
10:00 - 11:40
Body

Koostöös Rahapesu andmebürooga (RAB) toimub veebiseminar, kus räägime siseaudiitorite rollist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning seminari fookus on eelkõige krüptovaldkonna auditeerimisel. Koolituse eesmärk on anda ülevaade RAB tegevustest ning arutada võimalusi, mida ja kuidas saab siseaudiitor kontrollida ja hinnata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontekstis.

Päevakava:

 • 10:00-11:00 RAB esitlus
 • 11:00-11:30 osalejate küsimused ja arutelu

Teemapunktid:Kert Võlli, Rahapesu Andmebüroo

 • RAB ootused siseauditile AML/CTF vaates
 • Riskiisu ja riskihinnangu nõuded RAB'i vaatest
 • Probleemkohad AML/CTF auditeerimisel.

Lektor:

Seminari viib läbi Rahapesu Andmebüroo Järelevalve osakonna juhataja Kert Võlli.

 

Maht
Koolituse läbimine annab 1,8 CPE tundi.
Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist. Pead kodulehele sisse logima vaatamiseks ja/või alla laadimiseks.

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 60 eurot, teistele 80 eurot. Koostööpartneritele soodustused.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale (tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt). Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

Registreerimine*
•    ESAÜ liikmed: Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". 
•    Mitteliikmed (sh koostööpartnerid): loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ja märgi ära meie koostööpartner, keda esindad ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi.
•    Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Katkesta registreerimine". 
•    Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni.  Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 7. juunil 2023.
 

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
10:00 - 11:30
Body

Head ühingu liikmed!

Siseaudiitori karjäär on mitmekesine ja põnev ning eeldab pidevat enesetäiendamist. Kas Sina oled hinnanud oma oskusi, huvisid, väärtusi ja karjäärieesmärke?  Millised on need sammud, mida Sina soovid astuda oma karjääri edendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks?

Ühingu liige Siiri Koplimaa (Töötukassa siseauditi juht) kutsub kolleege külla Töötukassa Karjäärikeskusesse. Muuhulgas saab Karjäärikeskuses interaktiivseid lähenemisi kasutades analüüsida oma tugevusi ja võimeid ning seeläbi leida endale sobivaim enesetäiendamise võimalus. Karjäärikeskuse kohta saad täpsemalt vaadata siit: Tule Karjäärikeskusesse

 

Ürituse sisu

Lisaks Karjäärikeskuse ekskursioonile räägime tööjõuturust, noortele suunatud Töötukassa teenustest ja AI-st OTT.

 

Päevakava

14.45 – 15.15 Ekskursioon Karjäärikeskuses

15.15 – 16.45 Ürituse sisuline tegevus

 

Kohtumispaik

Töötukassa Karjäärikeskus asub aadressil Tartu mnt 80, Tallinn. 

 

Üritus on TASUTA ja ainult ühingu liikmetele.

Osalejate arv piiratud - osaleda saab kuni 30 inimest. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 18. aprilli õhtul!

 

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
14:45 - 16:45
Body

ESAÜ liikmete üldkoosoleku raames toimub eetikateemaline loeng ka sel aastal.

Traditsiooniliselt on eetikaseminar üldkoosolekul osalejatele tasuta.

Juhul, kui sa üldkoosolekul ei osale, on seminari maksumus Sulle 65 eurot.

Seminari viib läbi Merle Ojasoo, PhD, kes räägib teemal "Eetika ESG kontekstis".

Koolituse eesmärk on anda ülevaade (äri)eetika rollist ESG printsiipide elluviimisel EL uute jätkusuutlikkuse direktiivide valguses.
Koolitusel kasutatakse interaktiivseid meetodeid (arutelud, minijuhtumite lahendamine) ja mõningate juhtimiseetika tööriistade käsitsemist läbi praktiliste näidete.

Koolituse teemad:
•    ESG roll ja tähendus kaasaegses organisatsioonis;
•    eetika seotus ESG printsiipidega ja selle avaldumine organisatsiooni erinevate tasandite argitoimes;
•    ESG-ga seonduvad EL jätkusuutlikuse taksonoomia ja uued direktiivid.

Lektor Merle OjasooLektor: Merle Ojasoo, PhD

Merle on õpetanud ja uurinud ärieetika ja vastutustundliku äri valdkonda juba 20 aastat, 2014. aastal kaitses ta TalTechis doktorikraadi eetikaauditi teemal. Ta on esinenud paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega, kirjutanud teemakohaseid artikleid ja nõustanud erasektori ettevõtteid.

Alates 2015. aastast on Merle Taltechi juhtimise valdkonna dotsent. Merle on aktiivne kodanikuühiskonna liige, ta on MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees alates 2022. a.

 

Seminar toimub 12.30-14.15 online Teams keskkonnas.

Seminaril osalemine annab 2,1 CPE punkti. Pane tähele, et kõik sertifitseeritud siseaudiitorid peavad igal aastal läbima eetikateemalise koolituse (seminari) mahus 2 CPE. Seminaril osaleja CPE punktid ja tunnistus kuvatakse tema profiilis menüüpunkti all "Minu üritused" (vajalik sisselogimine kodulehele).

Registreerimine*
•    Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine“.
•    Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Katkesta registreerimine".
•    Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt hiljemalt 9. mai õhtul.
*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 
 

Toimumise aeg
12:30 - 14:15
Body

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi, kuidas ja millega luua ning disainida digitaalseid töölaudu. Samuti saab koolitusel teada, mis vahe on tablool (scorecard) ja juhtimislaual (dashboard) ning millal mida kasutada.

 

Koolituse teemad

 • Mõõdikute visualiseerimine, mõõdikute jaoks vajalik andmehõive.
 • Juhtmislauad (dashboards) vs tablood (scoreboards) vs aruanded.
 • Visualiseerimise erinevad töövahendid/tarkvarad ja lahenduste näited erinevatest valdkondadest.

 

Päevakava

13.15-13.30      Koolituskeskkond liitumiseks avatud

13.30-15.00      Koolituse I osa

15.00-15.15      Paus

15.15-16.45      Koolituse II osa

 

Toimumiskoht

Koolitus toimub veebiseminari vormis MS Teams keskkonnas. Koolitusel osalemise lingi saadame registreerunutele hiljemalt päev enne veebiseminari toimumist e-kirjaga.

 

Lektor

Lektor Andres KukkeVeebiseminari viib läbi andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja Andres Kukke. Andres on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete visualiseerimise (s.h juhtimislaudade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017–2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigiasutustes. Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

 

Maht

Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi.

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist. Pead kodulehele sisse logima vaatamiseks ja/või alla laadimiseks.

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 100 eurot, teistele 160 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale (tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt). Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saad registreerumise kinnituse. Lisaks saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmuse toimumist.
 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad kinnituse registreerimise tühistamisest. 
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 17. oktoobril 2023.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
13:30 - 16:45
Asu Koolitused ja seminarid jälgima