Siseauditi missioon, aluspõhimõtted ja definitsioon

​Siseauditi missioon

Kasvatada ja hoida organisatsiooni väärtust, tagades riskipõhise ja objektiivse kindluse andmise, nõuanded ning tervikvaate.

Definitsioon

Siseauditeerimine on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud väärtuse lisamiseks ja organisatsiooni tegevuse täiustamiseks. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditeerimise kutsetegevuse aluspõhimõtted

1. Siseaudiitor näitab üles ausust.
2. Siseaudiitor tegutseb pädevalt ja nõutava kutsealase hoolsusega.
3. Siseaudiitor on objektiivne ja ei lase end sobimatult mõjutada (on sõltumatu).
4. Siseaudiitor juhindub organisatsiooni strateegiatest, eesmärkidest ja riskidest.
5. Siseaudiitoril on asjakohane positsioon organisatsioonis ja piisavad ressursid.
6. Siseaudiitor teeb oma tööd hästi ja seda pidevalt täiustades.
7. Siseaudiitor suhtleb mõjusalt.
8. Siseaudiitor annab riskipõhist kindlust.
9. Siseaudiitor tegutseb läbinägelikult, ennetavalt ning vaatega tulevikku.
10. Siseaudiitor aitab kaasa organisatsiooni täiustamisele.

* Tõlgitud ja avaldatud autoriõiguste hoidja The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-420l, USA loal. Tõlge vastab originaalile kõigis olulistes aspektides.

Jaga sotsiaalmeedias