Üliõpilased esitasid arvestusala tööde konkursile tugevaid töid

Kuupäev
Sisu

Eile õhtul võitjate autasustamisega lõppenud arvestusala üliõpilaste uurimistööde konkurss 2020 paistis silma tugevate tööde poolest. 

“Konkursile laekunud tööde tase oli sel aastal väga tugev, kuigi töid oli vähem kui varasematel aastatel. Hindamiskomisjonil oli võitjaid valida väga raske: lõpuks edestas mitmes kategoorias võidutöö teiseks jäänud tööd kõigest ühe punktiga,” ütles rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik Mirjam Suurekivi, kes esindas ministeeriumi tööde hindamise komisjonis.  

“Ettevõttel, kes soovib oma raamatupidamise protsesse efektiivsemaks muuta või mõtleb raamatupidamistarkvara vahetusele, tasub kindlasti tutvuda Leila Joosepsoni tööga Eestis kasutatavate raamatupidamistarkvarade vastavusest digipöörde nõuetele ja ootustele,” lisas Suurekivi. 

Rahandusministeeriumi, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad andsid arvestusalaste uurimustööde konkursi 2020 võitjatele auhinnad üle teisipäeval rahandusministeeriumis toimunud pidulikul vastuvõtul. Kokku laekus konkursile 12 tööd. 

“Mul on hea meel, et ka minu panus on tähelepanu pälvinud. Tahtsin arvestusala arengule kaasa aidata ja valisin konkursil välja pakutud teemadest selle, mis mind kõnetas,” ütles kevadel Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi majandusarvestuse eriala lõpetanud Leila Joosepson. “Minu lõputöö eesmärk oli hinnata Eestis kasutusel olevate raamatupidamise tarkvarade vastavust infotehnoloogia hüppelisest arengust tulenevatele nõuetele ja ootustele. Arvestusalal on ootused, et masinad aitavad kiiremini ja paberivabalt edasi, samas raamatupidamiskohustuslastele tekkisid raamatupidamise seaduse 2017. aasta redaktsiooniga uued digitaalsed nõuded. Püüdsin välja selgitada, mis on peamised nõuded ja ootused, mida raamatupidamisprogrammid saavad täita, et ettevõtjaid aidata. Analüüsisin seadusandlikke nõudeid ja arvestusala ootusi ning uurisin raamatupidamisprogrammide hetkeseisu ja arenguvõimalusi. See oli põnev teekond!“

Kokku 2700 euro suurune auhinnafond jaotatakse viies kategoorias nende konkursile esitatud tööde autorite ja juhendajate vahel:

  •  Vaiva Kiaupaite Grušniene, “Conceptual Model for Cash Flow Statement: History, Analysis and Further Development”;
  •  Anette Sutt, “Finantsaudiitori kohustused tulenevalt isikuandmete kaitse üldmäärusest”;
  •  Anneli Saaroja, “Jätkusuutlikkuse kajastamine Eesti ettevõtete veebilehtedel ja selle seos majandusliku edukusega”;
  •  Liisbet Rannast, “Spaaettevõtete finantsilise tulemuslikkuse hindamine Eestis”;
  •  Leila Joosepson, “Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele”.

arvestusala_konkurss_2020_2.jpg

Kõigi võidutöödega on võimalik tutvuda konkursi kodulehel. Arvestusala uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Konkursi eesmärk on leida uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele. 

Esitatud töödes hinnatakse teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse üldse. Vähem oluline pole ka järelduste kvaliteet.

Konkursil valitakse välja parim magistri- või doktoritöö, parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö, parim audiitortegevuse alane uurimustöö, parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö ning eraldi tunnustatakse uudset või huvitavat arvestusalast teemakäsitlust.

Konkursile esitatud töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja Eesti Raamatupidajate Kogu esindajad.

Palju õnne võitjatele ja nende võidutööde juhendajatele!

Jaga sotsiaalmeedias