Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2020: võitjad on selgunud!

Kuupäev
Sisu

Arvestusala üliõpilaste uurimustööde konkurss 2020 on lõppenud ja parimad tööd on selgunud. Konkursile laekus 12 tööd!

Arvestusala üliõüilaste uurimustööde konkurss toimus juba 9. korda. See on selle valdkonna üliõpilastele Eestis ainus võimalus oma lõputöödega omavahel mõõtu võtta. Konkurss on heaks näiteks ka tulemuslikust koostööst kõrgkoolide, kutseühingute ja avaliku sektori asutuste vahel.

Konkursi eesmärk on leida uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid arvestusala väljakutsetele ning uudseid vaatenurki teoreetilistele teemadele. Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse laiemalt. Oluline on ka järelduste kvaliteet.

2020. aasta konkursi auhinnafondi 2700 euri otsustas konkursi žürii jagada nende tööde autorite vahel koos juhendajatega:

  • Vaiva Kiaupaite Grušniene - Conceptual Model for Cash Flow Statement: History, Analysis and Further Development.
  • Anette Sutt - Finantsaudiitori kohustused tulenevalt isikuandmete kaitse üldmäärusest.
  • Anneli Saaroja ja Anneli Pajur - Jätkusuutlikkuse kajastamine Eesti ettevõtete veebilehtedel ja selle seos majandusliku edukusega.
  • Liisbet Rannast - Spaaettevõtete finantsilise tulemuslikkuse hindamine Eestis.
  • Leila Joosepson - Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele.

Konkursi 5 auhinnakategooriat:

  • Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
  • Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
  • Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
  • Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
  • Uudne või huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Arvestusala konkurss 2020 võitjaid autasustatakse 5. oktoobril pidulikul vastuvõtul Rahandusministeeriumis.

Võitjad saavad kõik sõna oma tööde tutvustamiseks ning auhinnad parimatele annavad üle Rahandusministeeriumi, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad. Võidutöödega saate tutvuda juba 6.oktoobril 2020.

Seniks saad siit vaadata 2019. aasta võitjaid ja nende uurimustöid.

ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSSI korraldavad alates 2014. aastast ühiselt Eesti Raamatupidajate Kogu, Rahandusministeerium, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing.

konkurss_2020_0.jpg

konkurss_korraldajad_1.jpg

Jaga sotsiaalmeedias