CFSA - Sertifitseeritud finantsteenuste audiitor

ESAÜ vahendab siseaudiitoritele informatsiooni IIA rahvusvaheliste sertifikaatide kohta, et edendada siseaudiitorite kutsealast pädevust.

CFSA - Sertifitseeritud finantsteenuste audiitor: anna oma arengule suund

cfsa-banner-na.jpg

Siia tuleb lähiajal eesti keeles info CFSA sertifikaadist ja tingimustest.
Vt lisa https://na.theiia.org/certification/cfsa-certification/Pages/CFSA-Certif...