Teenused liikmetele

Koolitused ja seminarid. Pakume oma liikmetele ulatuslikku koolitus- ja arenguprogrammi tunnustatud kodumaiste ja rahvusvaheliste lektoritega.

Korraldame rohkelt liikmeüritusi - infohommikud, seminarid, ümarlauad, Kolleegile Külla üritused ja igal aastal väga oodatud aastakonverents. Pane tähele, et ümarlaua saab iga liige ise algatada, kui on teema, mida soovitakse kolleegidega arutada. Meie aitame koordineerida ja korraldada.

Vahendame rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA infot ja teenuseid. Liikmetele on kättesaadav kõige värskem IIA info ja materjalid, olulisemad tõlgime ka eesti keelde.

Audititarkvara E-dok. Siseauditi mooduli kasutajakoolitus ja kasutuselevõtmine koostöös Audiitorkoguga.

Raamatukogu. Pakume liikmetele jooksvalt uueneva raamatukogu teenuseid.

Kvaliteediteenused. Pakume liikmetele erineva suunitlusega kvaliteedi tagamise teenuseid.

Info vabadest töökohtadest. Vahendame liikmetele teavet vabadest töökohtadest siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas. 

Liikmetele on ühingu teenused liikmehinnaga või tasuta. Liikmehind on tavaliselt 30% väiksem tavahindadest. Ka siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA kõik teenused ja pakkumised on liikmetele soodushinnaga, sh IIA rahvusvaheliste sertifikaatide eksamid. Sertifikaatidest rohkem infot teema alt "Sertifitseerimine". 

Liikmed saavad kodulehelt ja ühingu teistest infokanalitest värske info kodu- ja välismaistest üritustest, trendidest ja arengutest, tööks ja arenguks vajalikud materjalid ning ühingu juhtimisega seotud info. Liikmed ja kõik huvilised saavad e-postkasti ka ühingu uudiskirja koos kõige värskema  infoga.

E-teenused. 2016. aasta sügisel valmis uuel platvormil koduleht kaasaegsete funktsionaalsustega. Oleme platvormi edasi arendanud ja loonud ka infosüsteemi, mis hõlbustab oluliselt ühingu liikmeskonna info haldamist ja infovahetust liikmeskonnaga. Oleme loonud ka mugavaid e-lahendusi ühingu koolitustegevuste haldamiseks.

2018. aasta suvest on kodulehel kasutusel üritustele registreerumise uus süsteem, mis hõlmab mh ka täiendkoolituse tunnistuste ja CPE punktiarvestuse lahendust liikmetele. Igale ühingu liikmele tekib ülevaate aasta jooksul läbitud ESAÜ koolitustest, kogutud CPE punktidest ning tunnistustest. Koondinfo kuvatakse liikme kontol menüüpunkti all "Minu Üritused". Varem saatsime koolituse tunnistuse osalejale e-kirjaga, nüüd saab ühingu liige nii varasemad kui uued tunnistused ise alla laadida.

Ühingu üritustele registreerumise lahendus võimaldab ühingu liikmetel mugavalt registreeruda ühe klikiga, vajalik on sisselogimine. E-kirjaga saadetakse registreerumise kinnitus, samuti siis, kui registreeringu tühistate. Kaks päeva enne ürituse toimumist saab osaleja e-kirjaga meeldetuletuse.

Liikmetel on kodulehele sisse logides juurdepääs vaid liikmetele pakutavale infole, sh liikmete kontaktid, IIA ja ESAÜ materjalid jms. Sellega toetame siseaudiitorite suhtlusvõrgustiku arengut, infovahetust ja kogemuste jagamist, tugevdame ja kasvatame oma kogukonda ning aitame kaasa siseauditi kutseala arengutele.