Teenused liikmetele

Koolitused ja seminarid. Pakume oma liikmetele ulatuslikku koolitus- ja arenguprogrammi tunnustatud kodumaiste ja rahvusvaheliste lektoritega.

Vahendame rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA infot ja teenuseid. Liikmetele on kättesaadav kõige värskem IIA info ja materjalid, olulisemad tõlgime ka eesti keelde.

Korraldame rohkelt liikmeüritusi - infohommikud, seminarid, ümarlauad, Kolleegile Külla üritused ja igal aastal väga oodatud aastakonverents. Pane tähele, et ümarlaua saab iga liige ise algatada, kui on teema, mida soovitakse kolleegidega arutada. Meie aitame koordineerida ja korraldada.

Kvaliteediteenused. Pakume liikmetele erineva suunitlusega kvaliteedi tagamise teenuseid.

Info vabadest töökohtadest. Vahendame liikmetele teavet vabadest töökohtadest siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas.

Raamatukogu. Pakume liikmetele jooksvalt uueneva raamatukogu teenuseid.

Audititarkvara E-dok. Siseauditi mooduli kasutajakoolitus ja kasutuselevõtmine koostöös Audiitorkoguga.

Liikmetele on ühingu teenused liikmehinnaga või tasuta. Liikmehinnad on enam kui 50% soodsamad tavahindadest (mitteliikme hind). Ka siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA kõik teenused ja tooted on liikmehinnaga, sh IIA rahvusvaheliste sertifikaatide eksamid. Sertifikaatidest rohkem infot teema alt "Sertifitseerimine".

Liikmetel on kodulehele sisse logides juurdepääs liikmetele mõeldud infole, sh liikmete kontaktid, IIA ja ESAÜ materjalid jms. Sellega toetame siseaudiitorite suhtlusvõrgustiku arengut, infovahetust ja kogemuste jagamist, tugevdame ja kasvatame oma kogukonda ning aitame kaasa siseauditi kutseala arengutele.   

Liikmed saavad kodulehelt ja ühingu teistest infokanalitest värske info kodu- ja välismaistest üritustest, trendidest ja arengutest, tööks ja arenguks vajalikud materjalid ning ühingu juhtimisega seotud info. Liikmed ja kõik huvilised saavad e-postkasti ka ühingu uudiskirja koos kõige värskema  infoga.

E-lahendused. 2016. aasta sügisel valmis uuel platvormil koduleht uudsete lahendustega. Oleme platvormi edasi arendanud ja loonud mh infosüsteemi, et lihtsustada liikmeskonna info haldamist ja infovahetust. Arendasime ka uue e-lahenduse ühingu koolitustegevuste haldamiseks.

2018. aasta suvest on kodulehel üritustele registreerumise uus süsteem, mis hõlmab mh ka täiendkoolituse tunnistuste ja CPE punktiarvestuse lahendust liikmetele. Igale ühingu liikmele tekib ülevaate aasta jooksul läbitud ESAÜ koolitustest, kogutud CPE punktidest ning tunnistustest. Koondinfo kuvatakse liikme kontol menüüpunkti all "Minu Üritused". Varem saatsime koolituse tunnistuse osalejale e-kirjaga, nüüd saab ühingu liige nii varasemad kui uued tunnistused ise alla laadida.

Ühingu üritustele registreerumise lahendus võimaldab ühingu liikmetel mugavalt registreeruda ühe klikiga, vajalik on sisselogimine. E-kirjaga saadetakse registreerumise kinnitus, samuti siis, kui registreeringu tühistate. Kaks päeva enne ürituse toimumist saab osaleja e-kirjaga meeldetuletuse.