Teenused liikmetele

Koolitused ja seminarid. Pakume oma liikmetele ulatuslikku koolitus- ja arenguprogrammi tunnustatud kodumaiste ja rahvusvaheliste lektoritega.

Kvaliteediteenused. Pakume oma liikmetele erineva suunitlusega kvaliteedi tagamise teenuseid.

Vahendame siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA infot ja teenuseid. Liikmetele on kättesaadav kõige värskem info ja materjalid IIA-lt, olulisemad neist tõlgime ka eesti keelde.

Raamatukogu. Pakume liikmetele jooksvalt uueneva raamatukogu teenuseid.

Korraldame liikmeskonnale rohkelt liikmeüritusi - infohommikud, seminarid, ümarlauad, Kolleegile Külla üritused ja igal aastal väga oodatud aastakonverentsi.

Info vabadest töökohtadest. Vahendame liikmetele teavet vabadest töökohtadest siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas. 

Liikmetele on ühingu teenused liikmehinnaga või tasuta. Liikmehind on 30% väiksem tavahindadest. Ka siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA kõik teenused ja pakkumised on liikmetele soodushinnaga, sh IIA rahvusvaheliste sertifikaatide eksamid. Sertifikaatidest rohkem infot teema alt "Sertifitseerimine". 

Ühingu liikmed saavad meie kodulehelt ja infokanalitest kätte kõige värskema info kodu- ja välismaistest üritustest, trendidest ja arengutest, tööks ja arenguks vajalikud materjalid ning ühingu juhtimise ja juhatuse otsustega seotud info. Liikmed ja kõik teised huvilised saavad regulaarselt oma e-postkasti ka ühingu uudiskirja ülevaatega olulisemast infost ja sündmustest.

2016. aasta suvel avasime ühingu uue kodulehe ning tänu uuele veebilahendusele saame nüüd hakata välja andma ka uues formaadis uudiskirja. Senise kvartaalse pdf-formaadis uudiskirja asemel hakkab ilmuma igakuine veebipõhine uudiskiri. Detsembris 2016. andsime välja esimese uudse lahendusega uudiskirja.  

Ühingu liikmetel on kodulehel, liikmete keskkonnas, juurdepääs liikmeskonna infole - kontaktid, sertifikaadid, kompetentsid, parim praktika. Sellega toetame siseaudiitorite suhtlusvõrgustiku arengut, infovahetust ja kogemuste jagamist, tugevdame ja kasvatame oma kogukonda ning aitame kaasa siseauditi kutseala arengule.