Teenused liikmetele

Koolitused ja seminarid. Pakume oma liikmetele ulatuslikku koolitus- ja arenguprogrammi tunnustatud kodumaiste ja rahvusvaheliste lektoritega.

Korraldame rohkelt liikmeüritusi - infohommikud, seminarid, ümarlauad, Kolleegile Külla üritused ja igal aastal väga oodatud aastakonverents. Pane tähele, et ümarlaua saab iga liige ise algatada, kui on teema, mida soovitakse kolleegidega arutada. Meie aitame koordineerida ja korraldada.

Vahendame rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA infot ja teenuseid. Liikmetele on kättesaadav kõige värskem IIA info ja materjalid, olulisemad tõlgime ka eesti keelde.

Audititarkvara E-dok. Siseauditi mooduli kasutajakoolitus ja kasutuselevõtmine koostöös Audiitorkoguga.

Raamatukogu. Pakume liikmetele jooksvalt uueneva raamatukogu teenuseid.

Kvaliteediteenused. Pakume liikmetele erineva suunitlusega kvaliteedi tagamise teenuseid.

Info vabadest töökohtadest. Vahendame liikmetele teavet vabadest töökohtadest siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas. 

Liikmetele on ühingu teenused liikmehinnaga või tasuta. Liikmehind on tavaliselt 30% väiksem tavahindadest. Ka siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA kõik teenused ja pakkumised on liikmetele soodushinnaga, sh IIA rahvusvaheliste sertifikaatide eksamid. Sertifikaatidest rohkem infot teema alt "Sertifitseerimine". 

Liikmed saavad kodulehelt ja ühingu teistest infokanalitest värske info kodu- ja välismaistest üritustest, trendidest ja arengutest, tööks ja arenguks vajalikud materjalid ning ühingu juhtimise ja juhatuse otsustega seotud info. Liikmed ja kõik huvilised saavad e-postkasti ka ühingu uudiskirja koos värske info ja sündmustega.

E-teenused. 2016. aasta sügisel valmis uuel platvormil koduleht. Uudsed veebilahendused tegid võimalikuks pdf-formaadis uudiskirja asemel hakata välja anda veebipõhist uudiskirja.

Täiesti uus on 2018. aasta suvest ka täiendkoolituse tunnistuste ja CPE punktide lahendus. Liige saab ülevaate aasta jooksul läbitud ESAÜ koolitustest, kogutud CPE punktidest ning väljastatud tunnistustest. Info kuvatakse liikme kontol menüüpunkti all "Minu Tunnistused". Tunnistused saadeti varem e-kirjaga, nüüd saab ise nii varasemad kui uued tunnistused alla laadida.

Uus on ka üritustele registreerumise lahendus - liikmed saavad mugavalt registreeruda ühe klikiga, vajalik on kodulehele sisselogimine. Osaleja saab e-kirjaga registreerumise kinnituse, samuti registreeringu tühistamisel. Kaks päeva enne ürituse toimumist saab osaleja e-kirjaga meeldetuletuse.

Liikmetel on kodulehele sisse logides juurdepääs vaid liikmetele pakutavale infole, sh liikmete kontaktid, IIA ja ESAÜ materjalid jms. Sellega toetame siseaudiitorite suhtlusvõrgustiku arengut, infovahetust ja kogemuste jagamist, tugevdame ja kasvatame oma kogukonda ning aitame kaasa siseauditi kutseala arengutele.