Teenused liikmetele

Koolitused ja seminarid. Pakume oma liikmetele ulatuslikku koolitus- ja arenguprogrammi tunnustatud kodumaiste ja rahvusvaheliste lektoritega.

Korraldame rohkelt liikmeüritusi - infohommikud, seminarid, ümarlauad, Kolleegile Külla üritused ja igal aastal väga oodatud aastakonverents. Pane tähele, et ümarlaua saab iga liige ise teda ennast huvitaval teemal kokku kutsuda, kui on soovi kolleegidega väiksemas ringis mõtteid ja kogemusi vahetada. Meie aitame koordineerida ja korraldada.

Vahendame siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA infot ja teenuseid. Liikmetele on kättesaadav kõige värskem info ja materjalid IIA-lt, olulisemad neist tõlgime ka eesti keelde.

Audititarkvara E-dok. Siseauditi mooduli kasutajakoolitus ja kasutuselevõtmine koostöös Audiitorkoguga.

Raamatukogu. Pakume liikmetele jooksvalt uueneva raamatukogu teenuseid.

Kvaliteediteenused. Pakume liikmetele erineva suunitlusega kvaliteedi tagamise teenuseid.

Info vabadest töökohtadest. Vahendame liikmetele teavet vabadest töökohtadest siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas. 

Liikmetele on ühingu teenused liikmehinnaga või tasuta. Liikmehind on tavaliselt 30% väiksem tavahindadest. Ka siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA kõik teenused ja pakkumised on liikmetele soodushinnaga, sh IIA rahvusvaheliste sertifikaatide eksamid. Sertifikaatidest rohkem infot teema alt "Sertifitseerimine". 

Liikmed saavad kodulehelt ja teistest ühingu infokanalitest värske info kodu- ja välismaistest üritustest, trendidest ja arengutest, tööks ja arenguks vajalikud materjalid ning ühingu juhtimise ja juhatuse otsustega seotud info. Liikmed ja kõik huvilised saavad e-postkasti ka ühingu uudiskirja ülevaatega olulistest sündmustest valdkonnas.

2016. aasta sügisel sai valmis ühingu uus koduleht ning tänu uudsetele veebilahendustele hakkasime mh välja andma ka uues formaadis uudiskirja. Senise kvartaalse pdf-formaadis uudiskirja asemel anname detsembrist välja regulaarset veebipõhist uudiskirja.  

Liikmetel on kodulehele sisse logides juurdepääs ainult liikmetele mõeldud infole, sh liikmete kontaktid, IIA ja ESAÜ materjalid jms. Sellega toetame siseaudiitorite suhtlusvõrgustiku arengut, infovahetust ja kogemuste jagamist, tugevdame ja kasvatame oma kogukonda ning aitame kaasa siseauditi kutseala arengutele.