Artiklid

Tegisintellekti auditeerimine: võimalused ja väljakutsed

Vaatamata sellele, et AI standardid ja -juhised on alles väljatöötamise faasis, saavad siseaudiitorid samal ajal välja töötada oma raamistiku tehisintellektiga seotud töövõttude läbiviimiseks.…

Regulatsioonide lõksus ehk kui liigne kontroll on takistuseks

Eesti on takerdumas bürokraatiamasinasse, mis seadusloome "efektiivsuse" huvides on asunud looma aina rohkem regulatsioone, mis ei ole meie majanduse arengu huvides. Regulatsioone võetakse üle…

Kaur Siruli: juuksekarva poolitamine europrojektide kontrollis

Euroopa Liidu toetuste eesmärk on aidata kaasa uute hüvede tekkimisele – olgu need paremad tingimused põllumeestele või kaluritele, mõne uue transpordisõlme loomine või Euroopa sotsiaalfondi abil…

ESAÜ uudised

ATR aruande esitamise tähtaeg läheneb!

Head liikmed!Tuletame meelde, et hiljemalt veebruari lõpuks tuleb Rahandusministeeriumi audiitortegevuse registrisse (ATR) esitada andmed 2023. a tegevuse ja täiendusõppe kohta.See puudutab kõiki,…

Koolitusplaan: I poolaasta 2024

Ühingu koolituskomisjon andis äsja teada, et ESAÜ koolitusplaan I poolaastaks on valmis ja avalik.Koolitusplaan on mitmekesine ja sisaldab meie valdkonna inimestele olulisi teemasid. Koolitused on…

Uus juhend: Sisekontrollisüsteemi rakendamine

Rahandusministeerium avaldas uue juhendi "Sisekontrollisüsteemi rakendamine". Juhend on suunatud täidesaatva võimu asutustele, kuid kasulikku infot saavad ka eraettevõtete esindajad. Juhendist…

IIA ja ECIIA uudised

IIA kutsub osalema ülemaailmses uuringus

IIA kutsub ESAÜ liikmeid osalema ülemaailmses uuringus "Vision 2035: Creating Our Future Together." Uuringu laiem eesmärk on kujundada siseauditi valdkonna tulevikku, kogudes selleks infot peamiste…

IIA LÄti veebiseminar "Directive on the Protection of Whistleblowers"

IIA Läti kutsub osalema 12. märtsil 2024. a kell 14-16 toimuval veebiseminaril "Directive on the Protection of Whistleblowers".Koolitaja on Marcin Dublaszewski, CIA, CGAP, CRMA.Koolitus annab 3 CPE-d…

Uus: AI infokeskusest saad ülevaate tehistaibust ja selle arengutest

IIA kutsub kõiki siseaudiitoreid tutvuma tehistaibu ehk AI-teemalise infokeskusega.Eesmärk on jagada jooksvalt infot tehisintellekti uusimatest arengutest, et soodustada tehisintellekti ehk AI…