Uus väljaanne: testi, kas siseauditi üksus on vastavuses IIA uute standarditega

Kuupäev
Sildid: IIA, juhend, standardid
Sisu

IIA on koostanud abimaterjali, mis aitab siseaudiitoril saada selgust, kas ja milliseid muudatusi on vaja teha, et siseauditi üksuse tegevus oleks IIA uute standarditega kooskõlas.

Uus abimaterjal aitab siseaudiitoril võrrelda siseauditi üksuse seniseid tegevusi ja praktikaid IIA uute nõuetega ning leida üles protsessid ja tegevused, mis vajavad uuendamist või täiendamist.

IIA uued rahvusvahelised standardid hakkavad kehtima 9. jaanuarist 2025. a.

Abimaterjali saavad ESAÜ ja IIA liikmed alla laadida SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias