kommunikatsioon

Kirjutamine on raske kunst

Mike Jacka on siseaudiitorina töötanud ligi 30 aastat Farmers Insurance Groupis. Ta on auditi, nõustamis- ja koolitusteenuste ettevõtte (FPACTS) kaasasutaja ja loovjuht. Mike peab omanime...

November - ESAÜ-ga liitumise kuu!

Head mõttekaaslased! November on Siseaudiitorite Ühinguga liitumise kuu! Liitu meie kogukonnaga ja saa osa liikmehüvedest!  Meil on juubeliaasta - oleme tegutsenud juba 20 aastat. Ühing...

Seda viga siseaudit 2020. aastal teha ei tohi

Artikkel ilmus Richard Chambersi blogis pealkirjaga "One Mistake Internal Audit Cannot Afford to Make in 2020". IIA president ja tegevjuht Richard Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA, j...

ESAÜ uus koduleht on valmis

Head ESAÜ liikmed ja kodulehe külastajad! Ühingu uus koduleht on valmis ja kasutamiseks avatud! Uut kodulehte luues olid meie eesmärkideks sisu mitmekesisus, ühingu tegevusvaldkondade s...
Märksõnad: juhtimine, kommunikatsioon

Meie strateegia

Ühingu põhikirja ja The Institute Internal Auditors (IIA) seisukohti arvestades ESAÜ juhatus kinnitab, et teeme koostööd kõigiga, kes tahavad kaasa aidata siseaudiitorite kutsetegevuse arengule, kvaliteedi kasvule ja ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. 

ESAÜ visioon

Igas olulises organisatsioonis on siseaudiitor.

ESAÜ missioon

Teadlikkuse suurendamine siseauditist kui tõhusast juhtimisvahendist, liikmete koostöö ja erialase arengu toetamine.

Asu kommunikatsioon jälgima