aastakonverents

Siseaudiitorite ühingu aastakonverents 2023 "Muutuva maailma kiirteel" püüdis heita pilku tulevikku.

Vaata, kes konverentsil osalesid ja kes kaamerasilma ette jäid!

Konverentsi fookusteemad: siseauditi roll muutuvas maailmas, auditikomitee roll organisatsiooni juhtimisel, tehisintellekt kui audiitori tuleviku tööriist ning lõpetuseks ka vaimne tervis ja liikumine.

Konverentsil käis häid mõtteid kogumas pea 120 siseaudiitorit. Konverentsipäeva juhtis ERR teleajakirjanik ja koolitaja Hannes Hermaküla.

ESAÜ aastakonverents lahkas seekord kriise

Siseaudiitorite Ühingu aastakonverents 2022: Kutsumata külaline nimega Kriis leidis aset 15. septembril hübriidsündmusena.  Muutlikele ja ootamatusi täis ajale kohaselt oli seekordse kon...
Asu aastakonverents jälgima