ESAÜ aastakonverents lahkas seekord kriise

Kuupäev
Sisu

Siseaudiitorite Ühingu aastakonverents 2022: Kutsumata külaline nimega Kriis leidis aset 15. septembril hübriidsündmusena. 

Muutlikele ja ootamatusi täis ajale kohaselt oli seekordse konverentsi fookus suunatud ühiskonnas valitsevatele mitmetele kriisidele.

Ettekannete ja aruteludega aitasid konverentsi programmis olnud teemasid uurida ja analüüsida oma ala hinnatud asjatundjad: Marti Magnus (Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja), Erkki Tori (Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor), Elmar Vaher (Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor), Kaido Padar (AS-i Tallinna Linnatransport juhatuse esimees), Veronika Svištš (MTÜ Mondo Ukraina tegevuste juht), Jako Salla (Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juhataja), David Vseviov (ajaloolane) ning Ülli Kukumägi (psühholoog).

konverentsi_ii_sessioon_0.jpg

Konverentsi esimeses pooles tõdeti, et kriis ei hüüa tulles ning kriis on alati ootamatu.

Samas saab ootamatusteks ka valmistuda ning nii sõja kui ka tsiviilkriiside puhul sõltub kriisi lahendamise edukus sageli sellest, kas kriisidega seotud olukorrad on läbi mõeldud, mudeldatud ning kas on olemas plaanid. Seejuures on oluline hinnata, kas plaanis on määratud igale töötajale nn kriisiroll ning et plaanide toimimist reaalsuses on eelnevalt testitud. Esinejad kinnitasid, et Eesti riigiasutused ja ettevõtted peavad saama kriisikindlamateks ning siseaudiitoritel on nendes arengutes väga oluline roll. 

Juhtimise osas rõhutati ettekannetes korduvalt organisatsioonide juhtide erinevust ning vajadust tõsta nende kriisikompetentse.

Siseauditi juhis ja siseaudiitoris näevad konverentsil üles astunud praktikud ja juhid usaldusisikut juhtidele ning kindlustunde tekitajat.

Päeva teises pooles sai konverentsi publik kuulda asutuste praktikatest mitmesugustes kriisiolukordades ja -juhtimisel. Sealhulgas aga ka seda, millised takistused võivad kriiside lahendamisel ette tulla ning kui oluline on paindlikkus, kui esialgne plaan reaalsuses ei tööta.

Samuti saime põgusa sissevaate vabatahtlike igapäevatööle sõjapiirkonnas. Konverentsil osalejatele rõhutati, et inimesi tuleb hoida, et nad kriisisituatsioonides kohe läbi ei põleks ning ärgitati kaasa mõtlema, kuidas panna tähele kolleegi nii kriisis kui sellest väljumisel.

Veelkord panid esinejad siseaudiitoritele südamele, kui oluline on erinevad kriisiolukorrad ennetavad läbi mõelda, sest kriisiolukorras ei pruugi selleks enam aega olla - siis tuleb tegutseda.

Konverentsi lõpuosas arutlesid esinejad väärtuste ja kultuurikonfliktide teemal.

Muu hulgas said siseaudiitorid esinejatelt näpunäiteid, kuidas kontrollida oma aju ning kuidas tunda ära sotsiopaat. Päeva lõpetuseks jõuti järeldusele, et inimese käitumise määrab tema empaatiavõimelisus ning empaatiavõimelised inimesed on ühiskonna suurim väärtus.

Konverentsi "Kutsumata külaline nimega Kriis" modereeris Meelis Oidsalu, tuntud julgeoleku ja riigivalitsemise ekspert .

Konverentsil sai osaleda nii kohapeal saalis kui veebis, konverentsi jälgis ca 100 osalejat.

Suur aitäh konverentsi säravale korraldustiimile!

Pildil ESAÜ liikmed: vasakult Laura Lätt, Piret Lantin, Karin Karpa (konverentsi juht) ning Evelin Pungas. 

korraldajatiim2022.jpg

Aitäh ka kõigile osalejatele, esinejatele ja koostööpartneritele!

Kohtume taas järgmisel aastal!

Jaga sotsiaalmeedias