Klassikoolitus: Siseauditeerimise baaskoolitus

26.03
-
27.03.2024

Baaskoolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele baasteadmised siseauditi läbiviimiseks, sh kontrollitehnikate põhimõtted ja riskijuhtimine ning teadmised siseauditi funktsiooni juhtimiseks.

Õpitulemusena teab osaleja peamisi siseauditi standardeid, oskab määrata organisatsiooni olulisi riske ning orienteerub siseauditi kui protsessi läbiviimises. 

Kursusel toimub kahel õppepäeval auditoorne õppetöö. Lisaks loengutele toimuvad arutelud, videode vaatamised ja harjutuste lahendamised teooria kinnitamiseks. Lektor jagab praktilisi näited ja lahendusi enda pikaajalise töökogemuse põhjal. Osalejatel on võimalus lisaks auditoorsele õppele sooritada kodutöö, mille arutelu toimub kas vahetult baaskoolitusel või saab koos lektoriga lahendada pärast baaskoolitust, et õpitut enda jaoks veelgi praktilisemaks muuta. Osalejalt eeldab koolitus aktiivset osavõttu ning rahvusvaheliste standardite iseseisvat läbitöötamist pärast koolitust.   

Esimene koolituspäev sobib ka ettevõtte juhtidele, kes on planeerimas siseauditi juhi funktsiooni rakendamist oma organisatsioonis, sest esimesel koolituspäeval on oluliseks lisainfoks organisatsiooni riskide hindamise temaatika.

Võimalik osaleda ka ainult ühel koolituspäeval – esimesel päeval antakse üldine ülevaade siseaudiitori tööst, teisel käsitletakse töö praktilist poolt.

                              

 • Päevakava 26. märtsil

9.50-10.00

Kogunemine ja osalejate registreerimine

10.00-11.30

Siseauditi raamistik

Valdkonna mõisted ja õigusraamid ning standardid (ka uued IIA standardid)

Siseauditeerimise roll juhtimises 

Organisatsiooniline sõltumatus ja siseaudiitorite objektiivsus

11.30-11.45

Kohvipaus

11.45-13.15

Sisekontroll

Valitsemine

Kolme kaitseliini mudel 

COSO mudel

Auditi objekt ja selle valik

13.15-14.00

Lõunapaus

14:00-15.30

Riskide hindamine

Asutuse riskide hindamine ja siseaudiitori roll selles

Auditi riskide hindamine

Koostöö juhatuse ja nõukoguga

15.30-15.45

Kohvipaus

15.45-16.30

Siseaudiitor

Siseaudiitori iga-aastane areng ja kutsesertifikaadid ning eetikakoodeksi nõuded

Siseauditi üksuse kvaliteedihindamine ja siseauditi juhi roll selles

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ)

 

 • Päevakava 27. märtsil

10.00-11.30

Auditi planeerimise protsess

Auditi liigid ja nende erinevused planeerimisel

Auditi ulatus ja piirangud 

Taustinfo koostamine ja analüüsimine

11.30-11.45

Kohvipaus

11.45-13.15

Auditi planeerimise protsess (jätkub)

Auditi valimi koostamine ja valimi kasutamise võimalused

Nõuandev töö 

Sobilike audititegevuste planeerimine 

Auditi planeerimise dokumendid

13.15-14.00

Lõunapaus

14:00-15.30

Auditi toimingute läbiviimine

Teiste II astme kontrollide kasutamine oma töös 

Audititehnikad ja -metoodikad

Auditi tööpaberid ja nõuded vormistamisele 

Koostöö auditeeritavaga

15.30-15.45

Kohvipaus

15.45-16.40

Aruande koostamine ja tutvustamine

Aruande struktuur 

Töö käigus kogutud informatsiooni esitamine lõpparuandes 

Siseaudiitori tähelepanekute kooskõlastamine auditeeritavaga 

Siseaudiitori soovituste täitmise seire

16.40-16.50

Kokkuvõtted

 

Soovituslik kirjandus baaskoolituse läbijale (täpsem info baaskoolituselt):

 • The Institute of Internal Auditors. 2024. „International Prefessional Practices Framework (IPPF), 2024 Edition“

 • The Institute of Internal Auditors. 2019.  „Sawyer’s Internal Auditing: Enhancing and Protecting Organizational Value, 7th Edition“

 • COSO. 2004. “Enterprise Risk Management – Integrated Framework”

 • COSO. 2009 „Internal  Control –  Integrated  Framework: Guidance  on  Monitoring Internal Control Systems“

 • IIA KOLME LIINI MUDEL

 

Lektor Siiri KoplimaaKoolitaja on Siiri Koplimaa, CGAP, Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige ja auliige.

Siiri õppis Tartu Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal. Ta töötab siseauditi valdkonnas 1995. aastast, sh nii avalikus kui erasektoris ning audiitorifirmas teenuse pakkujana. Täna on ta Töötukassa siseauditi juht.

Siiri viib läbi erialaseid koolitusi ESAÜ-s ja TalTechis ning ta olnud tegev ESAÜ juhatuses.

 

Grupi suurus

Tulenevalt kursuse suunitlusest on maksimaalne osalejate arv 15.

 

Maht              

Koolituse läbimine annab 13 CPE tundi.

 

Toimumiskoht

ESAÜ koolitusklass, Tallinn, Parda 12 (5. korrus).

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 390 eurot, teistele 545 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolitusmaterjalid tehakse koolitustel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt.

Koolituse arved saadame registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.

 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.

 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 

 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 22. märtsil 2024.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave: kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Alguskuupäev:
26.03.2024 10:00
Lõpu kuupäev:
27.03.2024 16:50
Asukoht: Parda 12 (V korrus), Tallinn Täidetud kohti: 24 (0 jäänud)