IIA kvaliteedihindamise käsiraamatu uus versioon on nüüd ka eesti keeles

Kuupäev
Sisu

IIA ajakohastas 2017. aastal kvaliteedihindamise käsiraamatut (Quality Assessment Manual) ning andis välja käsiraamatu uue versiooni. Ajakohastatud väljaanne on viidud vastavusse ka 1.01.2017.a jõustunud muudatustega IIA Rahvusvaheliste siseauditeerimise kutsetegevuse raampõhimõtetes (IPPF).

ESAÜ juhatus annab ühingu liikmetele teada, et "Kvaliteedihindamise käsiraamat siseauditi üksustele" on nüüd olemas ka eesti keeles! Tõlge eesti keelde ja käsiraamatu kujundus valmisid ESAÜ ja Rahandusministeeriumi koostööna.

Kvaliteedihindamise käsiraamat 2017 koosneb viiest peatükist: 1) Kvaliteedi tagamise raamistik, 2) Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi sisseseadmine, 3) Sisemised hindamised 4) Täiemahuline välishindamine ja 5) Sõltumatu välise kinnitusega enesehindamine. Käsiraamatu lisadesse on koondatud planeerimisjuhised, küsimustikud, intervjuujuhised, programmid, hindamise kokkuvõtted ja aruandlusega seotud töölehtede näidised.

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa nii nõu kui jõuga ajakohastatud käsiraamatu eestikeelse versiooni valmimisele!

Jaga sotsiaalmeedias