Siseaudiitorid aitavad kaasa raamatupidamisettevõtete tunnustamisele

Kuupäev
Sisu

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) ja Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) on koostööpartnerid juba pikki aastaid. Meil on hea meel teatada, et 2020. aastal on ERK ja Eesti Siseaudiitorite Ühing ellu kutsunud uue koostööprojekti.

Projekti eesmärgiks on ERK juriidiliste liikmete - raamatupidamisettevõtete kvaliteedi tunnustamine egiidi all "ERK Tunnustatud raamatupidamisettevõte". See on sisuliselt kvaliteedimärk, mis kinnitab raamatupidamisteenuse pakkuja professionaalsust ja usaldusväärsust.

Raamatupidamisettevõttele tunnustuse andmiseks viiakse tunnustusest huvitatud ettevõtetele läbi nõuetele vastavuse hindamine. Raamatupidamisettevõtte vastavust nõuetele hinnatakse tunnustamise kontrollnimekirja alusel, mille on koostanud Eesti Raamatupidajate Kogu.

Vastavushindamise läbiviimiseks on ERK valinud koostööpartneriks Eesti Siseaudiitorite Ühingu.

Raamatupidamisettevõtte hindamise teostab sõltumatu sertifitseeritud siseaudiitor, kes peab olema ESAÜ liige ning omama kehtivat rahvusvahelist CIA või CGAP siseauditi kutseala sertifikaati või siseriiklikku kutsetaset (atesteeritud siseaudiitor, avaliku sektori siseaudiitor).

Tunnustust taotlev raamatupidamisettevõte valib ise hindaja siseaudiitorite hulgast, kes on andnud nõusoleku vastavushindamisi läbi viia ja vastavad eelpool kirjeldatud vastavushindaja nõuetele. Vastavushindamine on tasuline teenus, tingimustes lepivad kokku raamatupidamisettevõte kui teenuse tellija ja hindaja. Lepingu tingimusi ja formaati ERK ja ESAÜ ei reguleeri.

Siseaudiitorid, kes on valmis läbi viima hindamisi ja vastavad kehtestatud nõuetele, palun andke endast teada e-posti aadressil info@siseaudit.ee

Vastavushindajate nimekirja paneme lukku 18. veebruari seisuga.

Jaga sotsiaalmeedias