CIA - Sertifitseeritud siseaudiitor

ESAÜ vahenab siseaudiitoritele infot kutseala rahvusvaheliste sertifikaatide kohta, et edendada siseaudiitorite kutsealast pädevust.

CIA® - Sertifitseeritud siseaudiitor: Tugevda oma väärtust

cia-banner-na.jpg

CIA sertifikaadi omanik ESAÜ liige Kristi Hiob, kes on Swedbank AS-is IT siseaudiitor, kirjeldab sertifikaadi vajadust ja selle mõju siseaudiitori professionaalsele arengule järgmiselt:

Kui ma 1996.a. suvel Hansapanga sisekontrolli osakonnas IT audiitorina ametisse asusin, ei olnud selle ametiala kogemust ega õpetust Eestis veel saadaval. Seetõttu sai uuritud rahvusvahelist praktikat. Oma tööandja toetusel omandasin 2001. aastal IT süsteemide audiitori sertifikaadi CISA. CISA eduka sooritamisega tekkis huvi ka teiste sertifikaatide vastu. Valikvastustega eksamite sooritamine nõuab kogemust, seega oleks olnud kahju jätta juba omandatud oskused ja nipid oma ampluaa laiendamisel kasutamata.

CIA sisu, ja ka ettevalmistus, on mahukam ja laiapõhjalisem, kui oli CISA. Lugesin õpperaamatuid, tegin testülesandeid ja eksameid poole aastase sammuga ning 2003. a. lõpuks olin CIA ehk sain sertifitseeritud siseaudiitoriks. Meelde on jäänud, et väga keeruline oli selgelt USA süsteemi-kesksete küsimuste mõistmine ja nendele vastamine ning seegi, et omal ajal kestis eksamite tulemuste ootamine ikka mitu kuud ja see oli pingeline aeg.

On kasulik ja mugav, et IIA annab jooksvalt välja juhiseid CIA uute arengute tõlgendamiseks ja käsitlemiseks. CIAga seondub ka järjepideva enesetäiendamise nõue, mis vahel võib tunduda koormav. Samas on see hea survestaja oma arenguvajaduste ja koolituste planeerimisel. Nii lihtne ja inimlik on muidu selliseid asju edasi lükata, kuni need jäävadki tegemata.

Usun, et tänases infopaljususes annab CIA ühtse alusraamistiku ja miinimum ettevalmistuse siseauditi valdkonnas tegutsemiseks, defineerides ühtsed põhimõtted, terminid ja meetodid. CIA sertifikaat annab vajaliku konteksti siseauditi valdkonnas tegutsemiseks ja kolleegidega suhtlemiseks.

Siia tuleb lähiajal ka eesti keelne CIA sertifikaadi tutvustus.
Vt lisa https://na.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/CIA-Certific...