Tööpakkumised

Tartu Ülikool - siseauditi juht

SISEAUDITI JUHT Tartu Ülikooli eesmärkide saavutamiseks on oluline, et ülikooli teadus- ja õppetööd toetavad tegevused on kvaliteetsed, tõhusad ja ühtsed. Siseauditi juhi ülesanne on anda juhtidele ja ühiskonnale kindlustunne, et otsused langetatakse ülikooli parimat kasu silmas pidades, neid viiakse ülikoolis ellu vastavalt kokkulepetele ja kooskõlas seadustega ning kasutusele võetud juhtimismeetmed ja -süsteemid tagavad ülikooli eduks vajaliku tulemuse. Oma tööga toetab siseauditi juht ülikooli juhtkonda, nõustades juhte riskide hindamisel ning andes soovitusi ressursside säästlikuks,...