Tööpakkumised

Viljandi Vallavalitsus - siseaudiitor

VILJANDI VALLAVALITSUS võtab teenistusse SISEAUDIITORI (ilma kutsetunnistuseta ja sisekontrollifunktsiooniga) Ametikoha eesmärk: Siseaudiitori eesmärk on nõustada ja kontrollida Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust ning tagada ametiasutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt rakendatavad. Peamised ametiülesanded: eelarveaastaks tegevusplaani koostamine; aruande koostamine enne...