Tööpakkumised

Haridus- ja Teadusministeerium - siseauditiosakonna juhataja

Otsime oma meeskonda Tartus SISEAUDITIOSAKONNA JUHATAJAT Sinu peamised tööülesanded on: koordineerida ministeeriumi ja tema hallatavate asutuste siseauditialast tegevust; nõustada ministeeriumi ja tema hallatavate asutuste juhte siseauditialase tegevuse küsimustes, riskide hindamisel ning sisekontrollisüsteemi täiustamisel; juhtida siseauditiosakonna 7-liikmelist tiimi. Edukal kandidaadil on: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt õiguse või majanduse erialal); varasem juhtimiskogemus ning vähemalt viieaastane töökogemus (sise)audiitorina (soovitavalt avalikus sektoris...