Tööpakkumised

AS SEB Pank IT audiitor

AS SEB Pank otsib siseauditi osakonda IT AUDIITORIT kelle töö eesmärk on infotehnoloogia protsessidega seotud riskide hindamine ja auditite läbiviimine SEB Grupi äriühingutes. IT audiitori vastutusvaldkonda kuulub: IT juhtkonna toetamine usaldusväärsete ja asjakohaste auditi hinnangutega; audititoimingute kavandamine, läbiviimine ja dokumenteerimine, auditite tulemuste esitlemine ja järelkontrolli teostamine tehtud tähelepanekute täitmise osas; osalemine riskide hindamises ja tööplaanide koostamises; koostöö SEB Grupi Eesti ja teistes riikides asuvate siseauditi meeskondadega, sh. auditite...

Kaitseministeeriumi juhtiv siseaudiitor

Kaitseministeeriumi missioon on hoida ära Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab end väliste ohtude eest kaitsta. Oma missiooni elluviimiseks teeme me kõik, et Eestis valitseks arusaam, et riigikaitse on laiem kui sõjaline kaitse, et Eesti mõju NATOs ja Euroopa Liidus on suuremad kui meie suurus seda eeldaks. Me otsime oma eesmärkide täitmiseks pühendunud ja hästi motiveeritud, oma valdkonna parimaid inimesi, kes tahavad panustada riigikaitsesse. Meile on oluline, et inimene võtaks omaks meie põhiväärtused: ta on vastutustundlik, tulemuslik, ettevaatav ja leidlik. Avalik...

Eesti Energia siseaudiitor

Tule Eesti Energiasse lisandväärtust looma! Riskijuhtimis- ja siseaudititeenistusega on oodatud liituma SISEAUDIITOR Siseaudiitorina on Sinu ülesandeks viia läbi tulemus-, finants- ja vastavusauditeid kogu Eesti Energia kontsernis. Sa teostad erakorralisi audititöid ja analüüse ning tagad auditi soovituste rakendamise seire. Samuti osaled siseauditi praktikate ja metoodika arendamisel ( data analytics , andmekaeve, modelleerimine), riskipõhise auditi tegevusplaani koostamisel ning kontserni kontrollmeetmete hindamisel ja monitooringutes. Oled oodatud kandideerima, kui: Sul on vähemalt 3-...