CPE-de raporteerimine vs sertifikaatide uuendamine - Korduma kippuvad küsimused

Kuupäev
06.10.2022 - 14:44
Sisu

Head sertifikaadiomanikud!

Siit leiad kokkuvõtte korduma kippuvatest küsimustest. Detailsemat lisainfot leiad uuest IIA juhendist


Mis on muutunud?

Kui varasemalt tegelesid sertfikaadiomanikud igal aastal CPE-punktide raporteerimisega, siis alates 1. septembrist 2023 räägime iga-aastasest sertifikaatide uuendamisest ning selleks vajalike CPE tundide kogumisest. Seni oli IIA juhendiks "Pideva enesetäiendamise poliitika", uueks juhendiks on "Iga-aastane sertifikaadi uuendamise poliitika"

Põhimõtteliselt on tegu sama protsessiga, kuid nimetus on muutunud. Lisaks on tehtud paar sisulist täiendust (CPE tundide edasikandmine uude aastasse, sertifikaadi tühistamine jms).


Kuidas sertifikaadi uuendamine käib?
Uuendamine käib läbi IIA CCMS süsteemi (tuleb sisse logida). Uuendamise funktsioon (oranž nupp "Report CPE") avaneb 100 päeva päeva enne tähtaega (31. detsember). Uuendamiseks tuleb esitada kogutud CPE tundide arv, lisada vajalikud kinnitused (standardite järgimise kohta jne) ning tasuda sertifikaadi uuendamise tasu.

NB! Palun arvestage võimalike tõrgetega maksete tegemisel. Kui juhtub, et makse ei lähe läbi, siis tasub kodupangast tõrke põhjust uurida. Enamasti on vaja lihtsalt selgitada, kellele ja mis eesmärgil makse tehakse.


Millal on uuendamise tähtaeg?
Sertifikaat tuleb uuendada iga aasta 31. detsembriks.


Kui palju CPE tunde peab sertifikaadi uuendamiseks koguma?
See sõltub sellest, milline sertifikaat teil on ning mis on teie staatus (praktiseeriv, mittepraktiseeriv). Nt praktiseeriv CIA peab igal aastal koguma 40 CPE tundi ja praktiseeriv CGAP 20 CPE tundi. Neist 2 CPE-d peab olema eetika valdkonnast. Täpsemalt vt juhendi punktist 2.1.


Kuidas CPE tunde koguda?
Tunde saab koguda erinevatel viisidel:

1. Koolitustel osalemine
Koolitustel osalemine on kõige levinum punktide kogumise viis. Seejuures tuleb tähele panna, et koolitus peab vastama IIA Kutsealase Sertifitseerimise Nõukogu (PCB) poolt kehtestatud nõuetele (vt juhendi punktist 4.1). Üldjoontes tähendab see, et koolitus peab olema läbi viidud pädeva koolitaja poolt ning edendama osaleja erialast pädevust.

Kinnitame, et ESAÜ koolitused, IIA teiste ühingute ning IIA enda koolitused (sh OnDemand koolitused, veebiseminarid) on nõuetekohased. Muude koolituste osas peab raporteerija ise nõuetekohasust hindama. Oluline on, et koolituse läbimise tõendamiseks on sul olemas tunnistus (tõend).

Arvestus: 1 CPE tund = 50 min koolitusel osalemist. Koolitustelt saadud CPE tundidega võib katta 100% CPE nõudest.

2. Koolitamine
Kui oled ise koolitaja olnud (seminaril, konverentsil, aga ka asutusesiseselt), siis saad CPE tunde arvestada nii koolituse läbiviimise kui ka ettevalmistuse eest. Koolitus/ettekanne peab olema seotud siseauditi valdkonnaga.

Arvestus: 1 CPE tund 50-minutilise koolitamise eest ning 3 CPE tundi ettevalmistuse eest.

NB! Sama koolituse uuel läbiviimisel on punktide arvestuses erisused. Vt täpsemalt juhendi punktist 4.2.4.
NB! Raporteeri ainult juhul, kui saad enda koolitajaks olemist tõendada (nt sul on koolitamise leping, koolituse kava vms).
Koolitamise eest saadud punktidega tohib CIA katta kuni 25 CPE tundi ja CGAP kuni 10 CPE tundi.

3. Publikatsioonide avaldamine
Näiteks:
*Artiklite avaldamine/kaastöö artiklitesse (ESAÜ lehel, meedias vms).
*Raamatute avaldamine/kaastöö raamatutesse.

Arvestus: 1 CPE tund 200 sõna kohta.
Raamatute avaldamisega saadud punktidega tohib CIA katta kuni 25 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d, artiklite puhul on määr väiksem (CIA 15 CPE-d ja CGAP 6 CPE-d)

4. Publikatsioonide tõlkimine
Näiteks:
*Raamatute tõlkimine.
*Juhendmaterjalide tõlkimine (IIA juhendid, praktilised suunised, artiklid, blogipostitused).

Arvestus: 1 CPE tund 200 sõna kohta.
Raamatute tõlkimisega saadud punktidega tohib CIA katta kuni 25 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d, juhendmaterjalide puhul on määr väiksem (CIA 15 CPE-d ja CGAP 6 CPE-d).

5. Vabatahtlik töö
Näiteks vabatahtlik töö ESAÜ juhatuses, koolitus- või muus komitees.

Arvestus: 1 CPE tund 50-minutilise nõuetele vastava tegevuse eest.
Kutseorganisatsioonis tehtud vabatahtliku töö eest saadud punktidega tohib CIA katta kuni 15 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d.

6. Välised kvaliteedihindamised
CPE tunde arvestatakse ainult kohapealsete toimingute eest ning iga hindamise kategooria eest on limiidid erinevad - vt juhendi punktist 4.2.6.
Väliste kvaliteedihindamiste eest saadud tundidega tohib CIA katta kuni 20 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d.

7. Eksamid (ei ole seotud IIA sertifikaatidega)
Finantsarvestuse või audiitorieksami osa (nt CPA või CA) sooritamine.

Arvestus: 10 CPE-d. Eksami sooritamise aastal arvestatav maksimaalne CPE tundide arv on 40 CPE-d.

NB! Alates 03. jaanuarist 2022. a IIA CPE poliitika muutus ning sertifikaadi omandamiseks vajaliku eksami läbimise eest CPE punkte ei anta. Samuti tuleb CPE tundide raporteerimisega alustada juba eksami läbimisele järgneval aastal.

8. Muud asjakohased tegevused
Kõik muud tegevused, mis aitavad professionaalset pädevust tõsta ning millel osalemist saab tõestada.


Kas sertifikaadi esitamisel tuleb esitada kõik tõendusmaterjalid? 

Ei, uuendamiseks piisab, kui on olemas info, mitu CPE tundi aasta jooksul koguti. Koolituste tunnistusi või muid tõendusmaterjale eraldi üles laadima ei pea. 


Kui kaua peab CPE tundidega seotud materjale säilitama?

Vähemalt kolm aastat, sest iga sertifikaadiomanik võib sattuda nn CPE-auditisse, mille raames tuleb kõik tõendusmaterjalid IIA-le esitada.


Mis juhtub, kui sertifikaat jääb uuendamata?

Juhul, kui te 31. detsembriks sertifikaati ei uuenda, muutub senine staatus "aktiivne" automaatselt staatuseks "mitteaktiivne koos tähtaja pikendamisega" ning teil ei ole enam õigust viidata, et olete sertifitseeritud.

Kui staatus "mitteaktiivne koos tähtaja pikendamisega" kestab kauem kui 24 kuud, sertifikaat tühistatakse.


Kas tühistatud sertifikaati saab taastada?

Ei. Kui te ei ole kolm aastat sertifikaati uuendanud ja sertifikaat tühistatakse, siis seda enam taastada ei saa. Sertifikaadi saamiseks tuleb uuesti eksamid läbida. 

Seejuures tuleb arvestada, et CCSA, CFSA, CGAP ja QIAL on lõpetatud programmid ning neid sertifikaate ei ole võimalik pärast tühistamist uuesti taotleda.


Edu uuendamisel!

Täiendavate küsimuste korral kirjuta palun ESAÜ tegevjuht Hedyle info@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias