ESAÜ juhatuse koosolek

28.01
17:00

ESAÜ juhatus koguneb üldjuhul 1x kuus, kuid seoses ESAÜ tegevuskava ja eelarve aruteludega kogunetakse jaanuaris kaks korda. Järgmine koosolek toimub 28. jaanuaril 2020. a.

Koosoleku teemad on:

1. 2019. a IV kvartali ja aasta koondtulemused;

2. ESAÜ 2020. a eelarve;

3. Liikmetega seotud küsimused;

4. "ESAÜ koolituste korraldamise põhimõtted" kinnitamine;

5. Muud küsimused.

Aeg:
28.01.2020 - 17:00