ESAÜ juhatuse koosolek

25.09
17:00

ESAÜ juhatus koguneb üldjuhul korra kuus. Juhatuse järgmine koosolek toimub 25. septembril 2019.

Seekordsed koosoleku teemad on: 

1. Eelmiste koosolekute otsuste ülevaatamine, protokolli kinnitamine
2. Koolituskomisjoni tegevuste ülevaade ja II pa koolitusplaan
3. Siseriiklik ja väliskoostöö
4. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve
5. Aastakonverents 2019 ülevaade
6. ESAÜ juubeliaasta 2020 plaanid
7. Muud jooksvad teemad ja küsimused

Aeg:
25.09.2019 - 17:00
Asukoht: ESAÜ büroo, Parda tn 12, 5. korrus