ISACA

 

CISA (Certified Information Systems Auditor) õppematerjali 27. väljaanne on põhjalik juhend, mis aitab valmistuda CISA sertifikaadi eksamiks ning mõista infosüsteemide audiitori rolle ja kohustusi.

Käsiraamatut on täiendatud kõige värskema praktikaga, mis aitab eksamitegijal aru saada olulistest mõistetest ja terminitest, mida eksamil kõige enam kasutatakse.  

CISA (Certified Information Systems Auditor) küsimustiku 12. väljaanne on abiks CISA sertifikaadi eksamiks valmistumisel. Kogumik sisaldab enam kui 1000 valikvastustega küsimust.

Kogumikus toodud küsimused ei ole samad, mida küsitakse eksamil. Küsimuste eesmärk on anda eksami tegijale ülevaade küsimuste struktuurist ja teemadest ning eksami sisust üldisemalt.

Asu ISACA jälgima