Ütlen teile vastuseks 2 lihtsat sõna: "Jälgige riske!"

Kuupäev
Sisu

"Kobarkriiside ajastul muutub riskiteadlikkus üha kriitilisemaks ressursiks. Seetõttu otsin alati ennustusi või prognoose kas juba tekkinud või tulevikus tekkivate riskide kohta."

Artikli autor Richard Chambers (CIA, CFE, CGFM, QIAL, CRMA, CGAP) oli 2009-2021 IIA president ja tegevjuht. IIA on ülemaailmne siseaudiitorite kutseühing ja siseauditi standardite kehtestaja. Chambersil on rohkem kui nelja aastakümne pikkune kogemus siseauditi kutsealal ja selle esindamisel.

Richard ChambersMinult küsivad sageli nõu kõige enam levinud teemadel siseaudiitorid, kes tahavad oma organisatsioonidele suuremat väärtust pakkuda. Ütlen vastuseks 2 lihtsat sõna: "Jälgige riske!"

Enne kui saame riske jälgida, peame olema riskiteadlikud

Kobarkriiside ajastul muutub riskiteadlikkus üha kriitilisemaks ressursiks. Seetõttu otsin alati ennustusi või prognoose kas juba tekkinud või tulevikus tekkivate riskide kohta. Kui Maailma Majandusfoorum (WEF) avaldas hiljuti ülevaate "Chief Risk Officers' Outlook", haaras see kohe minu tähelepanu.

WEF-i aruanne põhineb küsitlustel ja intervjuudel juhtivate avaliku ja erasektori organisatsioonide riskijuhtidega üle maailma.

Riskijuhtidel paluti hinnata ülemaailmse volatiilsuse tõenäolist taset viies valdkonnas (geopoliitilised suhted, majandus, sisepoliitika, ühiskond ja tehnoloogia).

Lisaks paluti neil nimetada kuni viis riski, mis tõenäoliselt mõjutavad nende oluliselt organisatsioone kogu ülejäänud 2023. aasta jooksul.

Uuringu tulemused viitavad mitmetele globaalsetele riskidele, mis võivad 2023. aasta viimasel poolel ohustada majanduskasvu, destabiliseerida maailmaturge ja mõjutada äritegevust laiemalt.

Enam kui 85% riskijuhtidest leiab, et majandus- ja finantstingimused on peamistes majandusvaldkondades jätkuvalt volatiilsed.

Kuigi teie organisatsiooni riskid sõltuvad ilmselgelt ka paljudest muudest muutujatest (piirkondlik, riiklik, sektor, tööstus jne), arvan siiski, et teil tasub pilk peale visata ka WEF uuringus toodud riskidele.

WEF uuringust selgub, et järgmise kuue kuu jooksul on need riskid suure tõenäosusega kõige suurema mõjuga:

Makromajanduslikud näitajad: riskijuhtide rõhuasetus majandusega seotud riskidele ühtib ülemaailmsete pessimistlike hinnangutega majanduskasvu väljavaadete kohta. Kuigi inflatsioonitõus on hakanud pidurduma, mõjutab inflatsioon jätkuvalt majandusega seotud riske. See on eriti ilmne tõusvate intressimäärade kontekstis, mis on piiranud nõudlust ja suurendanud laenuga seotud kulusid.

Peamiste sisendite hinnakujundus ja/või tarnehäired: kuigi pinge ülemaailmsetes tarneahelates on võrreldes viimase kahe aasta tasemega vähenenud, võitlevad paljud ettevõtted endiselt kurnava teadmatusega seoses sisendite, eriti teatud toormaterjalide kättesaadavuse ja hinnakujunduse ja materjalidega.

Nagu mitmed riskijuhid märkisid, on keskkonna- või geopoliitiliste häirete mõju olulistele majandusnäitajatele ja väljavaadetele ülejäänud 2023. aasta jooksul endiselt oluline. See võib hõlmata selliseid stsenaariume, nagu El Niño kahjude korvamine või rangemad reeglid majanduses.

Relvastatud konfliktid ja/või relvade kasutamine: riskijuhtide kartusi konfliktidega seotud riskide kohta mõjutab kahtlemata Ukrainas käimasolev sõda ning võimalikud häired kaubavoogudes ja tarneahelates. Relvakonfliktid mõjutavad otseselt suurt hulka ettevõtteid kogu maailmas ning maailmas on umbes 110 sellist konfliktijuhtumit.

Regulatiivsed muudatused, vastavus ja jõustamine: riskijuhtide välja toodud regulatiivsed riskid hõlmavad kaubanduspiiranguid ning kliimamuutusi ja tehnoloogiat puudutavaid eeskirju. Küsitluses osalejad juhtisid tähelepanu ka eetiliste ja ühiskondlike riskide kasvavale rollile organisatsioonides, mis on paraku keerulisem, kui regulatsioonide järgimine.

Kuigi lähema kuue kuu väljavaadetes domineerisid just need riskid, kaalusid riskijuhid ka mitmeid muid potentsiaalseid riske.

Siin on järjestatud muud riskid, mis riskijuhtide arvates võivad nende organisatsioonidele ülejäänud aasta jooksul tõsiselt mõju avaldada (koos protsendiga, kes lisasid riski 5 olulise hulka):

 1. Valimised ja poliitilise režiimi muutus (36%)
 2. Väärinformatsioon ja desinformatsioon (vale, manipuleeritud või väljamõeldud sisu jne) (27%)
 3. Riigisisene vägivald (streigid, rahutused, riigipöörded jne) (23%)
 4. Võlad (ettevõtte, riik, leibkond jne) (23%)
 5. Aktiisus (boikotid, ülevõtmised, kohtuvaidlused seoses sotsiaalsete väärtustega, poliitika, kliima, loodus, tehisintellekt jne) (18%)
 6. Kriitilise infrastruktuuri rike (finantssüsteemid, transport, energeetika, side jne) (18%)
 7. Kuritegelik tegevus (rahapesu, küberkuritegevus jne) (14%)
 8. Digitaalse võimsuse kontsentratsioon ja ebavõrdsus (14%)
 9. Töötus ja töökohtade ümberpaiknemine (kliimamuutused, tehisintellekt, majanduslangus jne) (5%)
 10. Kvalifitseeritud tööjõu nappus (5%)
 11. Rahvusvahelise üldsuse suutmatus leida lahendusi pikaleveninud konfliktidele (5%)

Oma seminaridel rõhutan siseaudiitoritele pidevat vajadust tuvastada võimalikke uusi tekkivaid riske ja teha koostööd oma organisatsioonide riskispetsialistidega, et riske pidevalt jälgida. Sellised ülevaatlikud kokkuvõtted nagu on hiljutine WEF-i aruanne, annavad suurepärase ülevaate riskidest, mis peaksid siseaudiitoritel olema kogu aeg nö radaril.

WEF-i aruanne käsitleb põhjalikult ka tehisintellektiga seotud riske, millega organisatsioonid silmitsi seisavad. Olen sellest varem kirjutanud ja käsitlen seda teemat taas oma järgmistes artiklites.

Jaga sotsiaalmeedias