Siseriikliku aruandluse tähtaeg

Kuupäev
Sisu

Head ühingu liikmed!

Tuletame teile meelde siseriiklikke täiendusõppe kohustusi ja nende täitmisest rapostreerimise nõudeid.

Vastavalt audiitortegevuse seaduse § 67 lg 3 ja 4 on avaliku sektori siseaudiitor ning atesteeritud siseaudiitor kohustatud osalema ESAÜ või Audiitorkogu korraldatavas või ESAÜ, Audiitorkogu või siseaudiitorite kutsekomisjoni (SAKK) tunnustusega täiendusõppes.

Täiendusõppe nõude täitmisest tuleb kord aastas raporteerida Rahandusministeeriumile Audiitortegevuse registri (ATR) vahendusel hiljemalt veebruari lõpuks.

Raporteerimitakse siseaudiitori tegevusaruande koosseisus (AudS § 159), mis hõlmab eelnevat kalendriaastat.

Täpsem teave: https://www.siseaudit.ee/atesteerimine

Jaga sotsiaalmeedias