Otsid uurimistöö teemat siseauditi valdkonnas?

Kuupäev
Sildid: uuring, konkurss
Sisu

Hea tudeng! Osale konkursil, kui õpid finantsjuhtimist, majandusarvestust, ärijuhtimist, raamatupidamist, auditiga seotud erialasid jms. Saada oma akadeemiline uurimistöö konkursile hiljemalt 30. juuniks 2022.

Siin on valik teemasid uurimistöö kirjutamiseks siseauditi valdkonnas.

EELISTEEMAD

 • Sõltumatu kompetentne siseaudit kui kasulik töövahend organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks - idee ja tegelikkus.
 • Auditikomitee roll auditi kvaliteedi tagajana, mis seda mõjutab ning mis teeb selle mõjusaks.
 • Siseauditi universum - selle määratlemise kriteeriumid ja kaetus kindlustandvate töödega nii era- kui avaliku sektori organisatsioonides.
 • Era- ja avaliku sektori siseauditi üksuste arengutaseme/võimekuse võrdlus (sobiva) küpusmudeli alusel.
 • Põhjamaade ja Eesti praktika võrdlus siseauditi funktsiooni riiklikul korraldamisel (regulatsioon, nõuded siseaudiitoritele, sh sertifitseerimine).
 • Väikeste siseauditiüksuste (1-2 siseaudiitorit) väljakutsed/strateegiad vastamaks Siseauditi standardite nõuetele.

MUUD SOOVITUSLIKUD TEEMAD

 • Kaug- ja hübriidtööga kaasnevate riskide hindamine ja mõju siseauditi tööle.
 • Siseauditi võimalused organisatsiooni valitsemise ja riskijuhtimise toetamisel, konkreetse organisatsiooni näitel.
 • Riskipõhise siseauditeerimise väljakutsed (riskipõhise planeerimise, riskipõhise tööprogrammi ja riskipõhine raporteerimise seostamine).
 • Erinevate siseauditeerimist toetavate IT-rakenduste sobivus Siseauditi standarditest lähtuvate nõuete täitmiseks (sobivus suurtele ja väikestele siseauditi üksustele).
 • Teise kaitseliini ressursi kasutamine siseaudiitorite poolt siseauditi projektides.
 • Organisatsioonisiseselt ja -väliselt kindlust ja nõu andvaid töid teostavate üksuste tegevuste koordineerimine, kas müüt või reaalsus, Siseauditi standard 2050?

Pane tähele! Meilt saad abi ka juhul, kui vajad kaasjuhendajat. Selleks saada kiri ühingu tegevjuht Hedyle e-posti aadressil info@siseauditi.ee.

Osale oma uurimistööga kindlasti 2022. a. arvestusalaste uurimistööde konkursil. Kogu vajaliku info saad SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias