Liikmemaksu muudatus alates 2024

Kuupäev
Sildid: liikmemaks
Sisu

Head ühingu liikmed!

2022. aastal otsustas ESAÜ juhatus korrigeerida liikmemaksu summat ning 2023. aastast on see 75 eurot. ESAÜ liikmemaks sisaldab ka IIA liikmemaksu, mis on ajapikku pea igal aastal tõusnud ning tõusis nüüd 16 eurolt 18 eurole. Samas on ESAÜ osa liikmemaksus viimased 9 aastat püsinud muutumatu.

Samal ajal laieneb pidevalt teemade ring, millega ühing tegeleb ja peab tegelema, et vastata ülemaailmsetele arengutele oma valdkonnas ning ühtlasi meie liikmeskonna ootustele ja vajadustele. Juhatuse ülesanne ja püüdlus on jätkuvalt, et kogu meie kiirelt kasvav ja mitmekülgne liikmeskond saaks ootustele vastavaid kvaliteetseid teenuseid, seetõttu tegi juhatus järgmise otsuse:

ESAÜ liikmemaks on 80 eurot alates 2024. aastast. See sisaldab IIA liikmemaksu, mis on 19 dollarit (täpne suurus sõltub dollari kursist). Pane tähele, et kõik ESAÜ liikmed on automaatselt ka ülemaailmse siseaudiitorite kogukonna - IIA liikmed, kus on enam kui 200 000 liiget.

ESAÜ on majanduslikult iseseisev ja sõltumatu vabaühendus ning liikmed panustavad liikmemaksuga ühingu tegevustesse, eesmärkide täitmisesse, teenuste arendamisse ja nende kvaliteedi hoidmisesse. 11.mail 2023, ühingu iga-aastasel üldkoosolekul annab juhatus muu hulgas ülevaate ka majandusaasta tehingutest ja olulisematest tegevustest. Ootame osalema üldkoosolekule. 

ESAÜ juhatus

Jaga sotsiaalmeedias