Kohtusime tulevikumaailmas

Kuupäev
Sisu

3.-4. juunil 2021 tähistasime e-konverentsiga "Tunne tulevikku" Eesti Siseaudiitorite Ühingu 20. sünnipäeva.

Konverentsi läbivaks teemaks olid Eesti ja siseauditi tulevikustsenaariumid aastani 2035.

Mõlemal päeval jälgis konverentsi ca 100 osalejat. Suurem osa kuulajatest/vaatajatest oli Eestist, kuid meil oli külalisi ka Soomest, Lätist ning Sloveeniast. Samuti jälgisid konverentsi mitmed ESAÜ koostööpartnerid.

Konverentsi esimese päeva juhatasid sisse tervituskõned. Võtsime vastu õnnitlused rahvusvahelise siseaudiitorite ühingu IIA uuelt juhilt Anthony J. Puglieselt ning kuulasime häid mõtteid ESAÜ uuelt juhatuse esimehelt Piret Lantinilt.

Seejärel asusime tulevikuteemasid lähemalt lahkama.

Meie välislektor Karem Obeid (ALDAR projektide siseauditi juht) tegi ülevaate, milliseid riske ning muutuseid tõi endaga kaasa maailma vallutanud pandeemia ning jagas nõu uue normaalsusega hakkama saamiseks.

Ülemaailmsete tulevikuvisioonide juurest liikusime Eesti siseauditi tuleviku juurde.

Sel teemal arutlesid eraldi paneelis Piret Kustasson (Omniva siseauditi osakonna juhataja), Siiri Koplimaa (Töötukassa siseauditi juht) ja Heikko Mäe (Coop Pank AS juhatuse liige ja riskijuht). Abiks olid ennustused minevikust ehk eelmisel juubelikonverentsil tehtud sõnapilv  2018. aasta siseauditi kohta ning jooksvalt konverentsi käigus koostatud sõnapilv 2030. a siseauditi kohta.

pilt1.jpg

Eesti erinevate tulevikustrateegiate tutvustamise eest hoolitsesid Eili Lepik (Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja), Tea Danilov (Arenguseire Keskuse juhataja), Sille Kraam (MKM-i majandusarengu asekantsler) ja Kersti Kõiv (HTM-i analüüsiosakonna haridusstrateegia juht).

Sirutuspausi ajal pakkus tuntud treener Enn Meiesaar meeleolukaid lahendusi konverentsil osalejate tuleviku tervise heaks.

Päeva lõpetasid ettekanded Jaanus Vihandilt (Parim juht 2019) ja Lauri Luht’ilt (Riigi Situatsioonikeskuse juht). Jaanus Vihandi ettekandest jäi kõlama vajadus hinnata eelkõige ettevõtte kultuuriga seotud riske ning hoida tasakaalu. Lauri Luht aitas Covid-19 kriisi näidete abil mõista, kuidas muuta kaos korrastatu(ma)ks.

Konverentsi teist päeva alustas vastupanu ümbermõtestamisega Jenitha John (IIA nõukogu esimees).

Seejärel saime kuulata praktilist paneelarutelu riskide eest vastutuse võtmisest ning kolme liini mudeli toimimisest Swedbank AS-i näitel. Arutelus osalesid Raul Vahtra (Swedbank riskijuht), Kerstin Pilt (Swedbank vastavuskontrolli juht) ja Oliver Gross (Swedbank siseauditi juht). 

Jätkasime siseaudiitoritele praktilisel aga veel vähe räägitud teemal ehk räägiti vilepuhumisest.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus aitas mõista, mis vahe on vilepuhumisel ning rikkumisest teavitamisel ning millised müüdid nendega kaasnevad. Seda, milliseid kultuurimuutuseid võib vilepuhumine organisatsioonis kaasa tuua, aitas konkreetse juhtumi näitel analüüsida Anne Muldme (TTÜ turunduse ja kommunikatsiooniosakonna juhataja).

Sellest, kuidas fuajeesse veidi valgust lasta ehk millised muutused kaasnevad tulevikus lobitegevusega, rääkisid Mari-Liis Sööt (Justiitsministeeriumi analüüsi talituse juhataja) ja Markus Kärner (Justiitsministeeriumi asekantsler).

Konverentsi lõpuosa juhatas sisse Harrys Puusepp Kaitsepolitseist, kes andis põhjaliku ülevaate eestivastasest mõjutustegevusest.

Muuhulgas jagas ta näpunäiteid, kuidas märgata mustreid ning säilitada adekvaatset ja elutervet hoiakut. Et see veelgi lihtsam oleks, õpetas kommunikatsiooni- ja meediaekspert Raul Rebane kahe konverentsipäeva lõpetuseks, kuidas mitte petta saada.

Kogu konverentsi modereeris tuntud ja tunnustatud teleajakirjanik Urmas Vaino.

Suur tänu suurepärasele konverentsi korraldustiimile: Karin Karpa (konverentsi juht), Evelin Pungas, Piret Lantin, Laura Lätt ja Janika Veermäe. Aitäh ka koolituskoordinaator Anni Alasele ja tegevjuht Hedy Hoomatalule, kes aitasid osalejatega suhtlemisel ning Mare Timianile, kes korraldas turundust ja koostööd graafilise disaineriga.

pilt2.jpg

Pildil: konverentsi särav korraldusnaiskond (vasakult Evelin Pungas, Karin Karpa, Piret Lantin ja Laura Lätt)

Aitäh ka kõigile osalejatele, esinejatele, meie külalistele ja koostööpartneritele!

Kohtume taas järgmisel aastal!

Jaga sotsiaalmeedias