Auditivaldkonna kontaktisik Rahandusministeeriumis on vahetunud

Kuupäev
Sildid: koostöö
Sisu

Rahandusministeeriumis on vahetunud kontaktisik, kes tegeleb muuhulgas ka siseauditi valdkonna teemadega. 

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond vastutab muuhulgas ka siseauditi valdkonna teemade eest. Meie kontaktisikuks, nõandjaks ja heaks koostööpartneriks oli seni osakonna nõunik Taivo Põrk.

Meie kontaktisik on vahetunud. Auditivaldkonna, sh siseauditi teemadega jätkab osakonna nõunik Marika Taal.

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist raamatupidamise, audiitortegevuse, hasartmängude korraldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas; korraldab sise- ja vandeaudiitorite ja vandeaudiitorite ühingute üle järelevalve teostamist; koordineerib siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist täidesaatva riigivõimu asutustes.

Jaga sotsiaalmeedias