AI toob revolutsioonilisi muutusi siseaudiitorite töömaailma

ESAÜ liige ja kommunikatsioonijuht
Kuupäev
Sildid: tehisintellekt, AI
Sisu

Artiklis uurime, kuidas aitab tehisintellekt (AI) siseaudiitoritel oma vastutusrikast rolli tõhusamalt ja tulemuslikumalt täita.

Artikkel on valminud koostöös ChatGPT-ga. Idee, kriitiline mõtlemine ja toimetaja töö on artikli autorilt.

Tehisintellekt on jõudnud ka siseaudiitorite töömaailma ning AI-st on saamas oluline nö mängu muutja, tuues pöördelisi muutusi näiteks sellistesse siseaudiitorite tegevustesse nagu riskide kaardistamine, hindamine ja juhtimine, kontrollisüsteemide ja kontrollide hindamine ning siseauditi üldise tõhususe küsimused.

Kasutades tehisintellekti tehnoloogiaid saavad siseaudiitorid muuta oma tööprotsesse kiiremaks ja sujuvamaks, tuvastada andmetes mustreid ja hankida tohututest andmehulkadest väärtuslikku teavet.

Foto: Carlos Muza (Unsplash)Tõhus andmeanalüüs

Tehisintellekti üks olulisemaid eeliseid siseaudiitorite jaoks on võime analüüsida suuri andmemahtusid kiiresti ja täpselt. AI-toega andmeanalüüsi tööriistu kasutades saavad siseaudiitorid töödelda struktureeritud ja struktureerimata andmeid erinevatest allikatest nagu finantssüsteemid, e-kirjad ja dokumendid.

AI algoritmid suudavad tuvastada mustreid, kõrvalekaldeid ja trende, mis annab siseaudiitoritele väärtuslikku teavet võimalike riskide, pettuste ja mittevastavuste tõhusamaks tuvastamiseks.

Täiustatud riskihindamine

Tehisintellekt võimaldab siseaudiitoritel oma riskihindamise võimekust täiustada. Masinõppe algoritmid suudavad analüüsida ajaloolisi andmeid, tuvastada petturlike tegevuste mustreid ja tuvastada võimalikke riskitegureid.

Tehisintellekti prognoosimisvõimet võimendades saavad siseaudiitorid ennetavalt tuvastada tekkivaid riske ja kavandada asjakohaseid kontrollimeetmeid nende maandamiseks. Ennetav lähenemisviis aitab organisatsioonidel potentsiaalsetest ohtudest saada infot etteulatuvalt ning sel viisil tugevdada oma riskijuhtimise raamistikke.

Automatiseeritud testimine ja seire

AI-tehnoloogiad võivad automatiseerida testimis- ja jälgimisprotsesse, võimaldades siseaudiitoritel läbi viia pidevaid ja igakülgseid hindamisi. AI-toega süsteemid saavad jälgida tehinguid, tuvastada kõrvalekaldeid ja märgistada võimalikke kontrollide nõrkusi.

Automatiseerides rutiinseid testimisülesandeid, saavad siseaudiitorid keskenduda suurema väärtusega tegevustele nagu erandite analüüsimine ja keeruliste probleemide uurimine. Automatiseeritud seiresüsteemid annavad ka reaalajas hoiatusi, et siseaudiitorid saaksid riskidele kiiresti reageerida ja tõrkeid kontrollida.

Tõhus pettuste tuvastamine

AI pakub võimsaid viise pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks. Rakendades masinõppe algoritme suurele hulgale tehinguandmetele, saavad siseaudiitorid tuvastada ebatavalisi mustreid, kõrvalekaldeid ja võimalikke pettusi.

AI-toega süsteemid suudavad pidevalt jälgida ja analüüsida, hoiatades audiitoreid võimalike nö punaste lippude ja kahtlase käitumise eest. Nii on tagatud siseaudiitorite pidev valvsus ja nad saavad kiiresti reageerida võimalike pettuste ärahoidmisele ja riskide maandamisele.

Järelaudit ja seire

AI lihtsustab siseaudiitorite tööd ja järelauditite läbiviimise ja selleks vajaliku pideva seire tegemisel. Selle asemel, et tugineda ainult perioodilistele audititele, saavad tehisintellektil töötavad süsteemid reaalajas jälgida näitajaid ja andmeid, andes nii siseaudiitoritele ajakohast infot kontrollide tõhususest ja vastavusest.

Järelauditid aitavad audiitoritel varakult tuvastada kontrollide nõrkused või mittevastavused ning viia ellu õigeaegseid muudatusi ja parandusi, mis aitavad vähendada ressursside, sh raha ja/või mainega seotud kulusid ja kahjusid.

Täiustatud ülevaade ja aruandlus

AI-tehnoloogiad annavad siseaudiitoritele täiustatud teadmisi ja aruandlusvõimekust. Andmete analüüsi ja visualiseerimise automatiseerimise abil saavad siseaudiitorid koostada sisukaid aruandeid koos täpse ja selge visualiseeritud infoga, tuues nii esile peamised auditi leiud ja soovitused.

Selliselt koostatud auditi aruanded tõhustavad kommunikatsiooni sihtrühmadega ja annavad ettevõtte juhtkonnale praktilisi teadmisi kontrolliraamistike täiendamiseks, toimingute optimeerimiseks ja organisatsiooni toimivuse tõhustamiseks.

Kokkuvõtteks

Tehisintellektil on potentsiaali muuta revolutsiooniliselt siseaudiitorite ülesannete täitmist ja eesmärkide elluviimist. Tehisintellekti tehnoloogiaid oma töös kasutades saavad siseaudiitorid muuta sujuvamaks ja kiiremaks oma tööprotsesse, tõhustada riskide hindamist, automatiseerida testimist ja jälgimist, avastada pettusi ning pakkuda sidusrühmadele väärtuslikku teavet jooksvalt ja visuaalselt argumenteerituna.

Siiski on oluline mõista, et tehisintellekti roll on siseaudiitorite oskusi ja teadmisi suurendada mitte neid asendada. Koostööl põhinev lähenemine, mis ühendab inimeste hinnanguid ja tehisintellekti võimekusi, on võtmetähtsusega - selliselt on AI-st saadav kasu siseaudiitorite töös maksimaalne.

Tehisintellekti kui võimsa tööriista abil saavad siseaudiitorid tõhusalt tegutseda keerulistes ärikeskkondades ja pakkuda organisatsioonidele suuremat väärtust, tuvastades kriitilisi riske, tugevdades kontrolle ja edendades häid juhtimistavasid.

Jaga sotsiaalmeedias