Mis ootab ESAÜ liikmeid 2016. aastal?

Tartu Ülikooli siseauditi juht
01.02.2016 - 00:00

Uus aasta on alanud, ja küllap paljudki ühingu liikmed tunnevad huvi, mida toob elu pärast juubeliaastat. Juhatus on aasta tegevuskava juba kinnitanud ning rõõmuga jagan seda ka teiega.

Suurim tähelepanu on ühingu strateegia uuendamisel, et saaksime IIA tegemistega ühte jalga käia ning luua pikema vaate ühingu ja liikmeskonna arengule. On ju eelmise strateegia koostamisest möödunud viie aastaga ootused ja vajadused oluliselt muutunud – aeg on latt kõrgemale seada!

Koolitustegevuses jätkame aktiivselt ning eelmisel aastal hea töö eest palju kiidetud koolitus- ja arenduskomisjon on kokku pannud uue ahvatleva koolituskava. Alates veebruarist läheb koolituste organiseerimise ülesanne tegevjuhilt üle koolituskoordinaatorile, kes toetab komisjoni tööd ning on edaspidi kõigis koolitusküsimustes esmane kontaktisik. Koolituskavas on seekord suurem tasakaal siseauditi klassikaliste ja üldharivate teemade vahel, rohkelt on ruumi ka ümarlaudadele. Aprillis on toimumas Baltimaade siseaudiitorite ümarlaud, kuhu pärast eelmise aasta õnnestunud üritust ootame juba ka naabreid põhjamaadest. Samuti on plaanis eelmise aasta lõpul hoo sisse saanud kvaliteedihindamiste ümarlaudade sari, millele paneb väärilise punkti ingliskeelne kvaliteedihindamise koolitus aprillis. Loodetavasti annab see tuule tiibadesse aastaid rahulikus tempos kasvu oodanud kvaliteedihindamistele! 

Liikmete ühistegevustes on viimased aastad andnud selge joone nii infohommikute kui Kolleegile Külla üritustele, mis toimuvad ühtviisi aktiivselt edasi nii Põhja-Eestis kui Tartu piirkonnas. Nende populaarsete väikevormide kõrvale peaks tasakaalu andma ka spordisektsiooni üritused. Ja plaanis on saada kokku ka ühingu oma suvepäevadeks!

Senisest enam otsime võimalusi Eestist koostöösuhete arendamiseks ja kutseala populariseerimiseks. Olulise sisendi kutseala tulevikuvajaduste ja -võimaluste kohta annab juba lõppemas olev Kutsekoja OSKA projekt, millest kevadel pikemalt juttu teeme. Aasta keskmes ongi siseaudiitorite järelkasv, suhted kõrgharidusasutustega ning suur osa tutvustavaid tegevusi on kavas ka maikuuks, mil IIA tähistab tavapäraselt kutseala tutvustavat kuud - Internal Audit Awareness Month.

Arendustegevustes oleme sel aastal tehnoloogialainel – kevadel on Audiitorkoguga koostöös valmimas siseaudiitoritele E-Dok tarkvara arendus ning ühingu uus koduleht, mis annab uued võimalused mh ka uudiskirjade väljaandmiseks. Mõlema suurprojekti mõjul loodame ladusamat kommunikatsiooni ja töökorraldust nii ühingus kui paljude siseauditi üksuste igapäevatöös. 

Kokkuvõttes ongi aastat läbivad märksõnad kvaliteet, tehnoloogia ja populariseerimine. Kogu aastat kroonib ka seekord ikka kodune kokkusaamine aastakonverentsil!