Koolitused

ESAÜ juhatuse esimees
22.06.2018 - 00:00

Vaata Kalendrist ühingu lähiaja sündmusi! Täiendame seda jooksvalt. Kliki huvipakkuval üritusel ja pane ennast kirja!
Siin ka ühingu II poolaasta koolitusplaan 2018.

Koolituste ja ürituste infot jagame teile jooksvalt kodulehe Kalendris, liikmete e-posti listis, uudiskirjas, sotsiaalmeedias.

ESAÜ korraldab koolitusi, seminare ja infohommikuid, üritusi sarjast „Kolleegile Külla“ ning vabas formaadis ümarlaudu siseauditi teemadel. Igaüks liikmetest saab olla ise ümarlaua algataja! Selleks piisab ühest teemat, mida soovite ümarlaual arutada. Kirjutage meile koolitus@siseaudit.ee, leiame sobiva aja ja teeme ära!

Eetikaseminare teeme sel aastal kaks korda. Esimese tegime koos ülkoosolekuga maikuus ja teine sarnane seminar tuleb novembris. Saate IIA kohustuslikud  2 CPE punkti kaetud.

Siseaudiitorite aastakonverents on saanud ühingu traditsiooniliseks aasta suurürituseks. Teeme selle ka 2018. aastal ja nagu ikka, sügisel Tallinnas.

Väliskoolitajaga koolituse toome Eestisse ka 2018. aastal. Kes ta on ja mis teemal ta meid koolitama tuleb, uurige siit. 2017. aastal käis Eestis koolitust tegemas pettuste teema ekspert Nigel Krishna Iyer, teemal "Find fraud and corruption before it finds you". 2016. aastal tegime väliskoolitajaga 2-päevase seminari "Performing an Effective Quality Assessment", koolitus lõppes testiga ja selle läbijad said QA tunnistuse.

Maikuus korraldame Pärnus juba neljandat korda siseaudiitorite rahvusvahelist ümarlauda „Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2018“. Ettevalmistused juba käivad, tulemas on mitmekülgne 2-päevane üritus huvitavate teemade ja lektoritega. Ümarlaua eestvedaja on ESAÜ auliige Helen Anijalg.

Audititarkvara E-dok kasutajakoolitustega jätkame 2018. aastal. Koostöös Audiitorkoguga valmis 2016. aastal E-dok audititarkvara siseauditi mooduli arendus. Tarkvara kasutavad juba mitmed siseauditiüksused, eesmärk on pakkuda tarkvara võimalikult paljudele siseauditi üksustele. 2018. aastal teeme ka temaatilise ümarlaua, kus saate jagada oma kogemusi ja kuulata neid, kes tarkvara juba kasutavad. Loe lisaks E-dok-i kohta!

ESAÜ koolitusplaani eest hoolitseb koolitus- ja arenduskomisjon. Kõik oma koolitussoovid ja -ideed saatke palun koolitus@siseaudit.ee. Selle lehe alla kommentaaride aknasse saate ka oma ettepanekud kirjutada (vajalik kodulehele sisselogimine).

Oma senise hea töö ja pühendumise eest pälvis ESAÜ koolitus- ja arenduskomisjon Aasta Vabatahtliku tiitli 2017. aastal. 

Arendavat ja kasulikku koolitusaastat!
ESAÜ juhatus ja koolituskomisjon