Koolitused

ESAÜ juhatuse esimees
22.12.2017 - 00:00

2018. aasta koolitusplaani koostame kahes jaos - I ja II poolaastaks. Siin on I poolaasta koolitusplaan. Lähiaja koolitusi ja muid üritusi vaadake Kalendrist. Koolituste ja muude ürituste infot jagame liikmete listis, uudiskirjas, sotsiaalmeedias.

Korraldame regulaarselt seminare ja infohommikuid, üritusi sarjast „Kolleegile Külla“ ning vabas formaadis ümarlaudu siseauditi teemadel. Kuna ümarlauad on veel uudne formaat, siis palun tähelepanu: iga ühingu liige saab olla ise ümarlaua algataja! Selleks on vaja ühte teemat, mida soovite koos teistega arutada. Andke meile teada aadressil koolitus@siseaudit.ee, leiame sobiva aja ja teeme ära!

Siseaudiitorite aastakonverents on saanud ühingu traditsiooniliseks aasta suurürituseks. Toimub see ka 2018. aastal ja nagu ikka, sügisel Tallinnas.

Väliskoolitajaga koolituse toome Eestisse ka 2018. aastal. Kes ta on ja mis teemal ta meid koolitama tuleb, selgub lähiajal. 2017. aastal käis Eestis koolitust tegemas pettuste teema ekspert Nigel Krishna Iyer, teemal "Find fraud and corruption before it finds you".

Maikuus korraldame Pärnus juba neljandat korda siseaudiitorite rahvusvahelist ümarlauda „Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2018“. Ettevalmistused juba käivad, tulemas on mitmekülgne 2-päevane üritus huvitavate teemade ja lektoritega. Ümarlaua eestvedaja on ESAÜ auliige Helen Anijalg.

Audititarkvara E-dok kasutajakoolitustega jätkame 2018. aastal. Koostöös Audiitorkoguga valmis 2016. aastal E-dok audititarkvara siseauditi mooduli arendus. Tarkvara on kasutusse võtnud juba mitmed siseauditiüksused, soovime laiendada kasutajate ringi. 2018. aastal teeme ka temaatilise ümarlaua, kus saate jagada ja kuulata audititarkvara kasutajate kogemusi. Loe lisaks E-dok-i kohta!

ESAÜ koolitustegevuste eest hoolitseb koolitus- ja arenduskomisjon. Kõik oma koolitussoovid ja -ideed saatke palun aadressile koolitus@siseaudit.ee. Oma ettepanekud saad kirjutada ka selle lehe alla kommentaaride aknasse (mõeldud liikmetele, vajalik kodulehele sisselogimine).

Oma senise hea töö ja pühendumise eest pälvis koolitus- ja arenduskomisjon Aasta Vabatahtliku tiitli 2017. aastal. 

Arendavat ja kasulikku uut koolitusaastat!
ESAÜ juhatus ja koolituskomisjon