Koolitused

ESAÜ juhatuse esimees
22.06.2018 - 00:00

2018. aasta koolitusplaani koostame kahes jaos - I ja II poolaastaks. Siin on 2018. aasta II poolaasta koolitusplaan. Lähiaja koolitusi ja üritusi vaadake Kalendrist. Koolituste ja ürituste infot jagame kodulehel, liikmete listis, uudiskirjas, sotsiaalmeedias.

Korraldame regulaarselt seminare ja infohommikuid, üritusi sarjast „Kolleegile Külla“ ning vabas formaadis ümarlaudu siseauditi teemadel. Kuna ümarlauad on veel uudne formaat, siis palun tähelepanu: iga ühingu liige saab olla ise ümarlaua algataja! Selleks on vaja ühte teemat, mida soovite koos teistega arutada. Andke meile teada aadressil koolitus@siseaudit.ee, leiame sobiva aja ja teeme ära!

Siseaudiitorite aastakonverents on saanud ühingu traditsiooniliseks aasta suurürituseks. Toimub see ka 2018. aastal ja nagu ikka, sügisel Tallinnas.

Väliskoolitajaga koolituse toome Eestisse ka 2018. aastal. Kes ta on ja mis teemal ta meid koolitama tuleb, uurige siit. 2017. aastal käis Eestis koolitust tegemas pettuste teema ekspert Nigel Krishna Iyer, teemal "Find fraud and corruption before it finds you". 2016. aastal tegime väliskoolitajaga 2-päevase seminari "Performing an Effective Quality Assessment", koolitus lõppes testiga ja selle läbijad said QA tunnistuse.

Maikuus korraldame Pärnus juba neljandat korda siseaudiitorite rahvusvahelist ümarlauda „Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2018“. Ettevalmistused juba käivad, tulemas on mitmekülgne 2-päevane üritus huvitavate teemade ja lektoritega. Ümarlaua eestvedaja on ESAÜ auliige Helen Anijalg.

Audititarkvara E-dok kasutajakoolitustega jätkame 2018. aastal. Koostöös Audiitorkoguga valmis 2016. aastal E-dok audititarkvara siseauditi mooduli arendus. Tarkvara kasutavad juba mitmed siseauditiüksused, eesmärk on pakkuda tarkvara võimalikult paljudele siseauditi üksustele. 2018. aastal teeme ka temaatilise ümarlaua, kus saate jagada oma kogemusi ja kuulata neid, kes tarkvara juba kasutavad. Loe lisaks E-dok-i kohta!

ESAÜ koolitustegevuste eest hoolitseb koolitus- ja arenduskomisjon. Kõik oma koolitussoovid ja -ideed saatke palun aadressile koolitus@siseaudit.ee. Oma ettepanekud saad kirjutada ka selle lehe alla kommentaaride aknasse (mõeldud liikmetele, vajalik kodulehele sisselogimine).

Oma senise hea töö ja pühendumise eest pälvis ESAÜ koolitus- ja arenduskomisjon Aasta Vabatahtliku tiitli 2017. aastal. 

Arendavat ja kasulikku koolitusaastat!
ESAÜ juhatus ja koolituskomisjon