Koolitused

ESAÜ juhatuse liige
23.12.2016

ESAÜ 2017. aasta koolitusplaani koostame seekord kahes jaos - I ja II poolaasta. I poolaasta plaani saate siit ja siin on II poolaasta plaan. Lähema paari kuu koolitused ja kõik muud üritused leiate alati esilehe rubriigist Kalender.

Lisaks koolitustele korraldame regulaarselt infohommikuid Tallinnas ja Tartus, üritusi sarjast „Kolleegile Külla“ ning ümarlaudu siseauditi teemadel.

Siseaudiitorite aastakonverents on saanud juba ühingu traditsiooniliseks ürituseks, toimub see tavaliselt sügisel.

Väliskoolitajana toome varakevadel Eestisse pettuste temaatika eksperdi Nigel Krishna Iyer'i koolitusega "Find fraud and corruption before it finds you". Koolitus on inglise keeles.

Maikuus korraldame Pärnus juba kolmandat aastat siseaudiitorite rahvusvahelist ümarlauda „Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2017“.

Audititarkvara E-dok kasutajakoolitustega jätkame samuti 2017. aastal. Koostöös Audiitorkoguga valmis 2016. aastal E-dok audititarkvara siseauditi mooduli arendus. Loe lisaks E-dok-i kohta!

ESAÜ koolitustegevuste eest hoolitseb koolitus- ja arenduskomisjon. Kõik oma koolitussoovid ja -ideed saatke palun aadressile koolitus@siseaudit.ee. Oma ettepanekud ja kommentaarid koolituste teemadel saad kirjutada ka selle lehe alla kommentaaride aknasse (mõeldud liikmetele, vajalik kodulehele sisselogimine).

Arendavat ja kasulikku koolitusaastat!
ESAÜ juhatus ja koolituskomisjon