Koolitused

ESAÜ juhatuse esimees
22.12.2017

ESAÜ 2018. aasta koolitusplaani koostame ka seekord kahes jaos - I ja II poolaasta. I poolaasta koolitusplaan on valmis ja kodulehel kättesaadav. Jagame koolitusplaani infot ka ühingu liikmete listis ja muudes infokanalites. Nagu ikka, lähema paari kuu koolitused ja kõik muud üritused leiate alati esilehe rubriigist Kalender.

Lisaks koolitustele korraldame regulaarselt infohommikuid Tallinnas ja Tartus, üritusi sarjast „Kolleegile Külla“ ning vabas formaadis ümarlaudu siseauditi teemadel. Ümarlauad on veel üsna uus formaat, seega palun tähelepanu! Teist igaüks saab olla ise ümarlaua algataja - selleks on vaja vaid ühte konkreetset teemat, mida sa soovid koos teistega arutada. Anna lihtsalt meile teada, leiame sobiva aja ja teeme ära!

Siseaudiitorite aastakonverents on saanud juba ühingu traditsiooniliseks aastaürituseks, toimub see ka 2018. aastal ja nagu ikka, sügisel.

Väliskoolitaja koolituse toome Eestisse ka 2018. aastal. Kes ta on ja mis teemal ta meid koolitama tuleb, selgub lähiajal. 2017. aastal käis Eestis koolitust tegemas pettuste teema ekspert Nigel Krishna Iyer, teemal "Find fraud and corruption before it finds you".

Maikuus korraldame Pärnus juba neljandat korda siseaudiitorite rahvusvahelist ümarlauda „Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2018“. Ettevalmistused juba käivad, tulemas on mitmekülgne 2-päevane üritus huvitavate teemade ja lektoritega. Ümarlaua eestvedaja on ESAÜ auliige Helen Anijalg.

Audititarkvara E-dok kasutajakoolitustega jätkame 2018. aastal. Koostöös Audiitorkoguga valmis 2016. aastal E-dok audititarkvara siseauditi mooduli arendus. Tarkvara on võtnud kasutusse juba mitmed siseauditiüksused, soovime laiendada kasutajate ringi. Plaanime 2018. aastal teha ka ümarlaua audititarkvara kasutajate kogemuste jagamiseks. Loe lisaks E-dok-i kohta!

ESAÜ koolitustegevuste eest hoolitseb koolitus- ja arenduskomisjon. Kõik oma koolitussoovid ja -ideed saatke palun aadressile koolitus@siseaudit.ee. Oma ettepanekud ja kommentaarid koolituste teemadel saad kirjutada ka selle lehe alla kommentaaride aknasse (mõeldud liikmetele, vajalik kodulehele sisselogimine).

Arendavat ja kasulikku uut koolitusaastat!
ESAÜ juhatus ja koolituskomisjon