Koolitused

ESAÜ juhatuse esimees
11.01.2019 - 00:00

Vaata Kalendrist ühingu lähiaja koolitusi ja muid sündmusi! Täiendame seda jooksvalt. Kliki huvipakkuval üritusel ja pane ennast kirja!
Siin on ühingu 2019 II poolaasta koolitusplaan.

Koolituste ja ürituste infot jagame teile jooksvalt kodulehel sündmuste Kalendris, liikmete e-posti listis, uudiskirjas, sotsiaalmeedias.

ESAÜ korraldab koolitusi, seminare ja infohommikuid, üritusi sarjast „Kolleegile Külla“ ning vabas formaadis ümarlaudu siseauditi teemadel. Iga liige saab olla ka ise ümarlaua algataja! Selleks piisab ühest teemast, mida soovite ümarlaual kolleegidega arutada. Kirjutage koolitus@siseaudit.ee, leiame sobiva aja ja teeme ära!

Eetikaseminare teeme 2019. aastal kaks korda. Saate kaetud IIA kohustuslikud 2 CPE punkti.

Siseaudiitorite aastakonverents on saanud ühingu traditsiooniliseks aasta suurürituseks. Teeme selle ka 2019. aastal ja nagu ikka, sügisel Tallinnas.

Väliskoolitajaga koolituse toome Eestisse ka 2019. aastal. Kes ta on ja mis teemal ta meid koolitama tuleb, uurige siit

Veebruarikuus korraldame Tallinnas juba viiendat korda siseaudiitorite rahvusvahelist ümarlauda „Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2019​“. Ettevalmistused juba käivad, tulemas on mitmekülgne 2-päevane üritus huvitavate teemade ja lektoritega. Ümarlaua eestvedaja on ESAÜ auliige Helen Anijalg.

Audititarkvara E-dok kasutajakoolitustega jätkame ka 2019. aastal. Koostöös Audiitorkoguga valmis 2016. aastal E-dok audititarkvara siseauditi mooduli arendus. Tarkvara kasutavad juba mitmed siseauditiüksused, eesmärk on pakkuda tarkvara võimalikult paljudele siseauditi üksustele. Loe lisaks E-dok-i kohta!

ESAÜ koolitusplaani eest hoolitseb koolitus- ja arenduskomisjon. Kõik oma koolitussoovid ja -ideed saatke palun koolitus@siseaudit.ee. Selle lehe alla kommentaaride aknasse saate ka oma ettepanekud kirjutada (vajalik kodulehele sisselogimine).

Oma senise hea töö ja pühendumise eest pälvis ESAÜ koolitus- ja arenduskomisjon Aasta Vabatahtliku tiitli 2017. aastal. 

Arendavat ja kasulikku koolitusaastat!
ESAÜ juhatus ja koolituskomisjon