ESAÜ aastalõpuseminar 2015

siseaudiitor, Keskkonnaministeerium
18.01.2016 - 00:00

Ühingu traditsiooniline jõuluseminar toimus 10. detsembril Tallinnas, restoranis Margarita. Meie Tartu piirkonna liikmete pidulik jõuluseminar oli 11. detsembril Tartus, Villa Margarethas.

Juubeliaasta tähistamiseks kinkis juhatus ühingu liikmetele eritellimusena valmistatud ESAÜ rinnamärgid ja vihmavarjud.

Juhatuse kokkuvõte 2015. aastast

Juhatus andis ülevaate 2015. a tegemistest, 2016. a plaanidest, liikmeskonna arengust, ühingu rahakoti seisust ning tänas vabatahtlikke ja tunnustas aasta tegijaid. 2016. aasta märksõnadeks on ESAÜ strateegia uuendamine, kvaliteedihindamise ümarlaua käivitamine, uue CGAP eksami küsimuste tõlkimine jne.

ESAÜ juhatuse esimees Elsa Leiten tõi ühingu juhtimise ja koostöö valdkonnas välja olulisemad sündmused: ühingu põhikirja uuendamine, Balti siseaudiitorite ümarlau korraldamine, ühingule oma büroo saamine, raamatukogu kolimine ning suurejooneline juubelikonverents.

Ühingu tegevjuht Mariliis Männik-Sepp andis ülevaate koolitustegevusest ja kommunikatsioonist. Aasta jooksul on toimunud hulgaliselt koolitusi-seminare, infohommikuid, kolleegikülastusi ning aastakonverents. Mitmed ühingu liikmed on jaganud oma teadmisi kolleegidele lektoritena, neist aktiivseimad on olnud Siiri Koplimaa, Kärin Rätsep, Viljar Alnek jt.

2015. aasta populaarseimad koolitused olid „IT riskid organisatsiooni kontekstis ja nende haldamine siseauditi vaatest“, „Argumenteerimine siseaudiitoritele“ ning juubelikonverents, kus oli rekordarv osalejaid – 170, sh külalised välisriikidest (lisaks Baltikumile olid esindatud Soome, Rootsi, Norra, Austria ja Bulgaaria).

Ühingu juhatuse liige Mare Timian tegi ülevaate liikmeskonna arengust ning liikmeküsitluse tulemustest: aastalõpu seisuga oli ühingus 222 aktiivset liiget, aasta jooksul lisandus 24 uut ning astus välja 18 liiget. Erinevate rahvusvahelise sertifikaadi omanikke oli 84 ja siseriiklikult on atesteeritud 68 liiget.

Kvaliteedihindamised läbisid Põllumajandusministeeriumi, Eesti Haigekassa, DNB Bank’i ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi üksused.

ESAÜ juhatuse liige Krista Nelson mõõtis näitlikult ESAÜ rahakoti paksust.

Üllatuskülaline

Koos üllatuskülalise Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitaja ja rahvusvahelise kategooria kohtuniku Hannes Kaasikuga, kes on siiani olnud Eesti edukaim jalgpallikohtunik, käidi ära jalgpallikohtuniku köögi- ja väljakupoolel. Hannes Kaasik pani proovile siseaudiitorite teadmised jalgpallikohtunikest Eestis ja Euroopas. Saime teada, et jalgpallikohtunike seas on ka siseaudiitoreid, muusikuid, arhitekte, finantsnõustajaid jt elualade esindajaid. Kohalolijail oli võimalik lahendada ka reaalseid mängusituatsioone kohtunikurollis. Hannes on olnud 2006-2012 ca 50 ametliku rahvusvahelise mängu kohtunik 30 erinevas riigis Kasahstanist Islandini. Jalgpallikohtunik kaitseb ja teenib jalgpalli, toetab mängijaid, ennetab probleeme, reageerib olukordadele ning viimase võimalusena karistab. Jalgpallikohtunikuks olemine ei ole pelgalt hobi, see on ka tõsine töö, mis vajab järjepidevat „treenimist“ (treeningud 4 korda nädalas, mängud, videoanalüüsid, joogatrennid, seminarid, koolitused jms). Selgus, et nii mitmedki rõõmud ja raskused on meil sarnased.

Mare Timiani kommentaar www.siseaudit.ee: „Mõtlesin eile, et no küll on hea, et ma siseaudiitorina ei pea 90 min järjest mööda jalgpallistaadioneid koos võistlevate meeskondadega jooksma ja aastas 30 korda lendama mööda maailma erinevaid võistlusi.“

Seminar kulmineerus aasta silmapaistvate tunnustamisega.

Seminari pidulikumad hetked kuulusid tänuavaldustega ühingu ürituste korraldajatele ja vabatahtlikele. Üllatuskülalise abiga loositi eriauhind – IIA CIA õppematerjali veebikeskkonna personaalne kasutusõigus ühele aasta jooksul panustanud vabatahtlikule. Loosiõnn naeratas Age Kallas’ele Levira AS-ist.

ESAÜ Aasta Tegu 2015 tunnustuse pälvis väga hästi õnnestunud juubelikonverents
Karin Karpa eestvedamisel.

Korraldustiimis olid lisaks Karinile ka Viljar Alnek, Laura Lätt,
Elsa Leiten ja Mariliis Männik-Sepp.

Korraldajatele anti üle Tartu Kunstikooli õpilaste tehtud auhinnaskulptuur.

Tunnustuse nominendid liikmete küsitluse põhjal olid:
juubelikonverents, audititarkvara E-doc töörühm, kogu ESAÜ tegevus,
juhatuse tegevus ja sisekommunikatsioon, juubeliraamat,
aastakoosolek, Kolleegile Külla üritused, koolitusprogramm,
infohommikud, Viljar Alneki suundumine erasektorisse.

ESAÜ Aasta Siseaudiitor 2015 tunnustuse pälvis ESAÜ tegevjuht Mariliis Männik-Sepp,
kes on pühendunult panustanud ühingu tegevjuhtimisse,
infovahetusse ja kommunikatsiooni edendamisse.

Mariliis sai auhinnaks Tartu Kunstikooli õpilaste valmistatud auhinnaskulptuuri.

Tunnustuse nominendid liikmete küsitluse põhjal olid:
aastakonverentsi meeskond, Mariliis Männik-Sepp, Karin Karpa,
Elsa Leiten, Viljar Alnek, koolitus- ja arenduskomisjon, Helen Anijalg, Lauri Plutus.

 

Õhtu lõppes piduliku jõulusöögiga, vahetati mõtteid lõppeval aastal toimunust ja tunti heameelt kohtumisest kolleegidega .

ESAÜ Tartu jõuluseminaril andis juhatuse esimees Elsa Leiten ülevaate 2015. aastast ühingus. Liikmetele anti üle tunnustused ning ESAÜ juubeliaasta meened ning nauditi ühiselt pidulikku jõululsööki.

Soovime ESAÜ liikmeskonnale ja meie sõpradele meeldejäävaid ning sisukaid ühiseid ettevõtmisi ka 2016. aastal!