Fookuses

Liikmeküsitlus näitab liikmete aktiivsust ja rahulolu ühingu juhtimisega

Iga-aastase küsitluse tulemusi kasutame ühingu teenuste arendamisel, koolitusplaani koostamisel, liikmete soovide ja vajaduste mõistmiseks jne.

2020: uued raamatud meie raamatukogus

4 uut raamatut on saadaval: agiilne audit, siseaudit tulevikus, andmeanalüüs, sotsiaalmeedia auditeerimine.

20 aastat
Eesti Siseaudiitorite
Ühingut!

Artiklid

Viis klassikalist müüti siseauditist

Üks levinumaid valearusaamu siseauditist on, et kõik siseaudiitorid on "sendilugejad", kes keskenduvad üksnes oma ettevõtete finantsdokumentidele.

ESAÜ uudised

IIA ja ECIIA uudised

18.09.2020

RISK IN FOCUS 2021: aruanne

Äsja ilmunud aruanne "Risk Fookuses 2021 - siseaudiitorite kuumad teemad" aitab siseauditi juhtidel 2021. aasta auditiplaanide koostamisel mõista,...

Uued liikmed:

Marii Kõima Swedbank AS
Ain Kabal Keskkonnaministeerium
Pille Vider Tartu Ülikool
Bernd Rannamägi Keskkonnaministeerium
Ene Ruus Pärnumaa Omavalitsuste Liit

CIA sertifikaat:

Maris Lepik LHV Pank AS
Kärt Vahtra Arkland OÜ
Veronika Kivi Bigbank AS

CGAP sertifikaat:

Kairi Kork PRIA
Piret Vaask Tartu Ülikooli Kliinikum SA
Risto Viirg KPMG Baltics OÜ

Videod

James Paterson ja Hilary Claire Frazer räägivad ebatõenäolistest riskidest ja mõtlemise vigadest sellega seoses

Video: juhatused ja riskid

IIA ja ECIIA blogidest

ECIIA

EBA: risks to the financial sector after the outbreak of COVID-19

The three European Supervisory Authorities (...

Mike Jacka

The Sin of Certainty

Certainty is knowledge petrified.

ECIIA

EBA: input from institutions on their ESG disclosure practices

The European Banking Authority (EBA) published an online survey to receive input from credit institutions on their practices and views in the area...

Richard Chambers

Internal Auditors: Be Trusting But Skeptical

​Maybe it is time to be more skeptical about our own professional skepticism.

Mike Jacka

Hypocrisy and Internal Audit

​Hypocrisy is the epitome of unethical behavior. Internal auditors must be alert for it everywhere we look and in everything we do.

ECIIA

Risk in Focus 2021: hot topics for internal auditors

For the past five years Risk in Focus has sought to highlight the key risk areas identified by Chief Audit Executives (CAEs). The purpose of this...