Väikestel siseauditiüksustel Facebookis nüüd oma grupp

11.11.2017 - 00:00

Head ühingu liikmed, tegime väikestele siseauditiüksustele Facebookis oma grupi!

Paar nädalat tagasi said esimest korda ümaraua formaadis kokku ESAÜ liikmed, kes töötavad väikestes siseauditiüksustes kas päris üksi või kahekesi. Ümarlaual arutasime küsimusi ja teemasid, mis on pakilised ja olulised just väikestele üksustele. Rääkisime koostööst tippjuhtkonna, auditikomitee ja nõukoguga, riskijuhtimise vastutusest, auditi universumist ja tööpaberitest, kvaliteedihindamisest ja muustki.

Ümarlaual osalejad tõdesid, et kõige keerulisem üksi töötavatele siseaudiitoritele on sageli see, et ei ole kellegagi nõu pidada, arutada, abi paluda küsimustes, mis puudutavad spetsiifilisi audiitori ametiga seotud teemasid. Oleme sageli olukorras, kus saame nõu pidada vaid iseendaga, samas teades, et see võib olla liialt ühepoolne, ilma tagasiside ja vastuargumentideta. Muidugi küsime vahel abi oma kolleegidelt teistest ettevõtetest, aga see ei asenda jooksvat arutelu tööprotsessis. Üksi töötamine on üks põhjustest, mis võib viia läbipõlemiseni meie ametis.

Ümarlaual osalejad tõdesid mõningase kergendusega, et ka nende ametikaaslastel on sarnaseid muresid ja küsimusi. Leiti, et neid teemasid saab ja peabki arutama omade vahel. Ja ei olegi oluline, millises formaadis, küsimus on suhtlemiseks võimaluste loomises. Nende muredega tuleb teadlikult tegeleda ja otsida lahendusi.

Ümarlauast idaneski idee luua väikestele siseauditiüksustele oma grupp Facebookis, kus saame koos just meile omaseid rõõme ja muresis arutada, abi küsida, kogemusi vahetada, ja mis peamine, õlatunnet luua ja hoida.

Siinkohal ongi heameel teada anda, et nüüd on see grupp loodud! Ja siit üleskutse kõikidele väikestel siseauditi üksustele - olete oodatud kõik liituma! Grupp on modereeritud, mis tähendab seda, et kõik liitumissoovid vaadatakse eelnevalt hoolega üle, et soovijad ikka sobiksid grupi profiiliga. Niisama huvilistele jääb grupi uks suletuks.

Väikeste Üksuste Grupp on ESAÜ Facebooki kogukonna osa. Siit saad otse ESAÜ Väikeste Grupi seinale. Oled oodatud!