Uus sisekontrolli sertifikaat - COSO Internal Control Certificate

19.03.2018 - 00:00

IIA ja COSO on ühiselt välja töötanud sisekontrolli valdkonna sertifitseerimisprogrammi ja sertifikaadi - COSO Internal Control Certificate.

coso-certificate.jpg

Mis on COSO sisekontrolli sertifikaat? COSO arendas oma 2013. aasta sisekontrolli integreeritud raamistiku põhjal välja sertifikaadiprogrammi, et toetada professionaalset võimekust tõendada oma teadmisi COSO sisekontrolliraamistikust ja seda tõhusalt rakendada. 

COSO sisekontrolli sertifikaadi saamiseks peavad kandidaadid edukalt läbima järgmise programmi:

  •  4,5-tunnine online-eelkursus, mida korraldab IIA Global;
  •  2,5 päevane koolitus, mida korraldavad kohalikud IIA ühingud;
  •  Interneti-põhine eksam, mida korraldab IIA Global.

Sertifitseerimisprogrammi saab läbida kas inglise, prantsuse või hispaania keeles.

Täpsem teave COSO kodulehel siin.

Eestis sertifikaadi koolitust veel ei pakuta, sestap soovitame lähiriikide IIA ühingute koolitusi, info leiate IIA ühingute kodulehtedelt.